DIESEL – 95 – dat Stiekelbladd up Platt Vörjahr 2016

2016-02-20 21-33-11_6129 web

Nije Diesel nummer 95 is al n week of wat oet! Kiek ook even op www.diesel-online.de.
Op achterkaande:
2016-02-20 21-34-25_6130 web
Staait Törf derbie? Joa, rechtsboven! En Otto Groote komt noar de Dag van de Grunneger Toal, op 19 meert!
2016-02-20 21-35-10_6131 web
Nij boukje van Gerard Stout?
2016-02-20 21-37-38_6132 web
Kiek, ook in Noord-Duutsland wordt rekloame moakt veur de Dag van de Grunneger Toal, 19 meert!

DIESEL – DAT OOSTFREESKE BLADDJE (Stiekelbladd up Platt)

Mien laive tied, al vaaier moand niks te melden op dizze webstee! Vannijs dìn mor, mit DIESEL 93. Meer waiten? www.diesel-online.de
2015-09-20 09-45-09_5366 web
Veurplat DIESEL 93

2015-09-20 09-55-46_5370 web
Achterkaande DIESEL 93

2015-09-20 09-57-23_5371 web
Ain noa leste bladziede, nummer 31. Mit ‘Tammo un Paul”, n ‘Billerbook’, ploatjesbouk…

2015-09-20 09-59-26_5373 web
Gedicht van Willem Tjebbe Oostenbrink aan linkerkaande. Willem Tjebbe woont in Zuudhörn en schrift in t Westerketaaiers/ien t Westerketiers.. Carl-Heinz Dirks het t gedicht omzet in t Platt, knap doan!

2015-09-20 10-01-19_5374 web
Nee, nait allain mor grieze koppen ast om Platt gaait! n Ploatje!

Afscheid ijsmeester Siebrand, ijsbaan “Eigen Kracht” Midwolda, pa in leren jas….

Sikkom poar weke leden ston in Dagblad n ploatje van hail wat wotter en n manspersoon mit n rooie jaze en n scheuvelmutse op kop. k Wol al wieder goan noar volgende pagina, t gaait ja aaltied al over “Blaauwe Stad” , dou k dochde: “Dij man kìn ik…!” Eerst mor even t verhoal lezen wat derbie ston. Zee e dat e zo ongeveer op d’iesboane geboren was. Nou ja…. Overdrieven is ook n vak… t Mouk mie wel nijsgiereger. Over wat ploatje ik t heb? Dizze:

Kraandefoto, ploatje van Anne Marie Kamp, dij draait ook al laank mit, komt ja van Winschoter....

Wel dij kirrel is op dat ploatje? Siebrand Boven oet Midwolle! Siebrand is 72, dat zugst der nait aan of. Hai is 39 joar iesmeester west van iesboane van iesverainen “Eigen Kracht” aan Hoofdweg, zowat aan overkaant van d’Ennemabörg.  Zien kop kwam mie bekend veur, mor dat e al zo laank iesmeester west het, nee, dat wos ik nait. “Das gain wonder”, zol mien olle schoulkammeroad Beno Doedens wel zeggen, “haarst ook ja niks mit scheuveln…” En ik mor aal prakkedenken woar dat dij Siebrand dìn wel wonen dee, hai was ja sikkom op iesboane geboren, zee e. Zo as voaker ast om Midwolmer vroagtaikens gaait, huilp Beno mie oet de braand. Stuurde votdoadelk n ploatje van t Boven-hoeske, zoasdat der nou oetzugt, bie zummer en in wintertied.

t Boven-hoeske aan Hoofdweg in Midwolle, bie zummer. Romantisch ploatje! (Foto is van Beno Doedens!)

 

Zulfde hoeske, zulfde fotogroaf: Beno Doedens! Even wieder stoan hoezen woar vrouger Duut wonen dee, en slachter Geert Tolk. Doar woont nou zien zeun Japie...

Nee, ik haar nait zo veul mit scheuveln. Ik heb t wel pebaaierd, mit stevels aan, mor dij verrekte holtjes wollen nait zitten blieven. Mien opa Drijbörg (Hemmo de Groot) woonde dou bie ons, haar omdenken mit mie. Ik kreeg van hom n poar nije Vraise deurlopers “Nooitgedacht”, ik leuf bie Thomas Looyengoa vot. Wer nog niks, meer n circusact as n scheuveldoad…. Beetje liekoet dat ging nog, mor baintje-over. Man, as ain bain veur aander ging, was t ja over… Weer n steern in t ies! t Was mie ook ja veul te kold. Hannen pippern mie aalweg. En je konnen ook nait aal bie Strootman in de keet zitten, geld veur kwast of ranja haar k nait zo voak…. Kieken noar scheuvelwedstrieden dat mog k wel geern! Körte boan, 160 meter (bie manlu) en 140 meter (vraauwen) en priezen van 100 gulden, of 80, in lutje advertenties in Winschoter Kraande! Laangeboan het der ook west, von k ook geweldeg, mit Wim van der Voort en loater lu as Gerben Karstens! (Notoareszeun oet Leiden, dat zeden ze der aaltied bie, hai fietste ook, en haard!)
n Enkeld moal kwam mien pa ook wel aans kieken, nait noar mie, noar wedstrieden! Dikke leren jaze aan, oorwaarmers op, onder pette deur. Scheuveln het hai ook nooit goud kìnd, ik haar t nait van n vrumde. (Mien moeke, dij kon wel scheuveln, mor dij het dat deurgeven aan heur aandere kinder. Dou ik aan bod kwam, was t op….)

Kiek, mien pa, Jan Blaauw, joaren viefteg, begun zesteg. Buusdouk in haand, laag op gezicht... Nee, gain leren jaze, wel dikke klaaier. Dij man doarachter, dij het wel n leren jaze, zo aine haar mien pa ook. Ging e mit noar febriek, noar "Toekomst", swinters.

Back to the roots… Weerom noar de worrels (5, slot): Scheemda/Midwolda

Zo, dag zit der sikkom op! “Onner de Toorn” in Scheemde zit t ook snommedoags koninklek! Of we nait vot west binnen! Nou ja, wie zitten even wat meer in schare, aans smelt t ies, en wie zulf ook…. 

Kiek, miens woager het dörst, vragt elkenain even wat e drinken wil, twijmoal bitter lemon, drijmoal pils, makkelk in kop te holden En patat vanzulf, mit n kroket, das tradietsie. (Zet leden dat k mie hieraan bezundegd heb...)

Kiek, mien swoager het dörst, vragt elkenain even wat e drinken wil, twijmoal bitter lemon, drijmoal pils, makkelk in kop te holden En patat vanzulf, mit n kroket, das tradietsie. (Zet leden dat k mie hieraan bezundegd heb...)

As we t lief vol hebben, is ook nog n ijsco biekommen, goan we eerst onze fietsen weerom brengen noar de fietsboetiek van Korrie Doedens. “Goud goan?” “Joa, best! Nait plat reden, gain kedde derof en belle dut t ook nog!” t Duo oet Nörg pakt hier d’aigen auto, wie goan mit ons drijen noar t stoatsion.

Nij aan Stationsstroat, boerenspul van Braauwer. Olle schuur is opfikt, mor wat der nou staait, zugt der prima oet!

Nij aan Stationsstroat, boerenspul van Braauwer. Olle schuur is opfikt, mor wat der nou staait, zugt der prima oet!

Even wieder as t stoatsion staait t renoveerde Kovviehoes, doar het Smak in zeten, joaren leden..... Dou kon je doar nait allain n kop kovvie kopen, mor ook joen fietse stallen, in grode schure. Loater mos dat bie t stoatsion in n holten gebaauwtje, konst der gain haand veur ogen zain. Nou binnen der hail wat openluchtfietsrekken mit ofdakjes, goud veur mekoar!

Even wieder as t stoatsion staait t renoveerde Kovviehoes, doar het Smak in zeten, joaren leden..... Dou kon je doar nait allain n kop kovvie kopen, mor ook joen fietse stallen, in grode schure. Loater mos dat bie t stoatsion in n holten gebaauwtje, konst der gain haand veur ogen zain. Nou binnen der hail wat openluchtfietsrekken mit ofdakjes, goud veur mekoar!

Dikke beuke veur t stoatsionsgebaauw, machteg mooi! Henk deronder, kin je de moat nemen!

Dikke beuke veur t stoatsionsgebaauw, machteg mooi! Henk deronder, kin je de moat nemen!

Arriva-traain... Dizze gaait kaande van Winschoot op, wie mouten ja noar Stad. Even wachten, duurt nait laank!

Arriva-traain... Dizze gaait kaande van Winschoot op, wie mouten ja noar Stad. Even wachten, duurt nait laank!

Schiere dag in Oost-Grunnen! Schane dat t bie “De Toekomst” nait zo was asdat op folder ston, mor ja, je kinnen nait alles hebben… Mooi weer was t in elks geval! Scheemde en Midwolle, bedaankt dat je ons tolereerd hebben, tot aner moal!

©foto’s: jan blaauw, 19 april 2011

Back to the roots… Weerom noar de worrels (4) Scheemda/Midwolda

Noordhorn, 26 april 2011

Joa, t zat doar wel hail aangenoam bie strand en wotter van Blaauwe Stad, n weke leden, ook al was der gain ijsco te koop… Fleske leeg? Stoetje op? Dìn mor weer fietse pakt en hup, wieder, deur Midwolle hìn, noar Scheemde weerom. (Wie haren ja zegd dat we nog patat eten wollen…) Wie wazzen eerst even benaauwd dat we der nait laangs konden, over de Hoofdweg. Ston ja vol mit vrachtwoagens, kroanen, griepers, bulten zaand…. Mor wie deden krekt of we doar in Midwolle thoes wazzen en din kun je joe op fietse hail smaal moaken…. Feest van herkennen, bie alles is wel n verhoal te vertellen, mor dat heb k mor nait doan. Van Diekjes binnen ja Scheemters/Eexters en swoager Henk komt hailendal oet Den Hoag. Wat wait dij nou van boerderij van Joling….

As ik mie nait vergis, is dit de boerderij van Joling, van vrouger! Of nait? t Wit van nou is wel veul witter as t wit van dou....

As ik mie nait vergis, is dit de boerderij van Joling, van vrouger! Of nait? t Wit van nou is wel veul witter as t wit van dou....

Hier woonde volgens mie klompenmoaker Baarghoes, viefteg joar leden... Ol kerke hebben ze opklanderd, t hoes ook. Fietsspultje dernoast van Thomas Looijenga hebben ze onnersteboven gooid. Heb k mor gain ploatje van schoten...

Hier woonde volgens mie klompenmoaker Baarghoes, viefteg joar leden... Ol kerke hebben ze opklanderd, t hoes ook. Fietsspultje dernoast van Thomas Looijenga hebben ze onnersteboven gooid. Heb k mor gain ploatje van schoten...

Bekendste boerderij van Midwolle, mit messchain wel mooiste toene: boerenspul van Hermans Dijkstra, tegenswoordeg benoam om noar te kieken. In elks geval is t nog ain dag in t joar in bedrief: op Open Monumentendag, in september, doar zörgt JPK wel veur, Jan Pieter Koers

Bekendste boerderij van Midwolle, mit messchain wel mooiste toene: boerenspul van Hermans Dijkstra, tegenswoordeg benoam om noar te kieken. In elks geval is t nog ain dag in t joar in bedrief: op Open Monumentendag, in september, doar zörgt JPK wel veur, Jan Pieter Koers

En dizze was vrouger van femilie Tiddens, doar het Imca Marina zok wat aan vertild, ducht mie. Mor Imca dut der nog wel traauwerijen en n poar aandere enthousiastelingen doun de horeca. Meer as viefteg joar leden haren onze overburen (Engel en Geertje Tuun) n törreldoevehok, sekuur t zulfde as de veurkaande van Tiddens zien boerderij, persies noabaauwd. Mit n törrel derin, dat brocht ja geluk!

En dizze was vrouger van femilie Tiddens, doar het Imca Marina zok wat aan vertild, ducht mie. Mor Imca dut der nog wel traauwerijen en n poar aandere enthousiastelingen doun de horeca. Meer as viefteg joar leden haren onze overburen (Engel en Geertje Tuun) n törreldoevehok, sekuur t zulfde as de veurkaande van Tiddens zien boerderij, persies noabaauwd. Mit n törrel derin, dat brocht ja geluk!

Hier begunt Scheemde, heb je Midwolle achter je loaten, aan t begun van d'Oosterd (of aan t ènne, as je van aner kaande kommen...) Vrouger zat boer Toren hier op, machteg mooie boerenstee von ik dit. Nou staait t te koop. Baiden????

Hier begunt Scheemde, heb je Midwolle achter je loaten, aan t begun van d'Oosterd (of aan t ènne, as je van aner kaande kommen...) Vrouger zat boer Toren hier op, machteg mooie boerenstee von ik dit. Nou staait t te koop. Baiden????

En zo binnen we mit ons vieven doch vlot deur Midwolle hìnkommen, Je kinnen doar nou goud fietsen, t is gain raceboane meer. Nou nog even in de aprilse zummerzunne deel valen “Onner de Toorn”, veur de patat (en n ijsje…) Zo’n dag op stap, doar krieg je ook dörst van, en “honger”….. (“Honger??? Wat waiten ie nou van honger?” zee mien opa aaltied en wie gaven hom zunder meer geliek…)

Doar kommen ze, op heur karretjes, keureg! (Ik stoa zulf ja achter t bord om n foto te moaken...)

Doar kommen ze, op heur karretjes, keureg! (Ik stoa zulf ja achter t bord om n foto te moaken...)

©foto’s: jan blaauw, 19 04 2011

Wordt nog ainmoal vervolgd!