Midwolda – Koediep – Oldambtrit – Boek – RTVNoord – Foto…..

Beno proatte mie even bie, Beno Doedens (Ol Pekel) via de stroombraifkespostbuzze. (Beno is n olle schoulkammeroad oet Midwolle. Noú is e old, nou ja, 65,  mor dou op schoule nait vanzulf). Der komt n nij bouk oet over ale OLDAMBTRITTEN! Dat bouk is schreven deur Kuper, Haarm Kuper. Dij het alles wat te moaken het mit d’Oldambtritten van vrouger en hail vrouger bie mekoar haarkt en doar het e n bouk van moakt. Kloar is Haarm!
Op 30 december, as der nait te veul snij ligt, wordt t eerste eksemploar oetlangd aan Ruud Borst en Klazina Zeinstra, t kin ook aansom weden.  Woarom dij wel en joe nait? Nou, in leste Oldambtrit dij der reden is, kwam Ruud Borst as eerste over de meet en bie de vraauwlu was dat Zeinstra, vandoar.
Beno stuurde ook n ploatje mit, n foto dij zien pa moakt het in 1964 vanof draaibrogge in Midwolle-West, tiedens d’Oldambtrit van dat joar. Kapper Doedens woonde doar stoefbie en dochde: “Kom, even mien zeun op foto zetten, en buurman Jan Topelen! En buurwichtje Lineke Kloosterboer scheuvelt doar ook net, komt dat even mooi oet!” Wacht, ik zel joe eerst even dij foto zain loaten:

Dit is dat ploatje vanof de draaibrogge, kiek je noar t noorden. Dit was dou n min ènne, hinneweer, en dìn mor weer wieder noar Termunten. Doar in t midden, mit dij swaarde trainingsboksem, doar staait Beno op scheuvels en rechts noast hom zien buurman Jan Topelen! En doar weer noast Lineke Kloosterboer. Schier ploatje van pa Doedens, 1964. Doar aan linkerkaande kin je boerderij zain van Tiddens. Dat is veul loater opkocht deur Imca Marina, doar zit nou dij failliete boudel van heur, hartstikke schane

Dit is dat ploatje vanof de draaibrogge, kiek je noar t noorden. Dit was dou n min ènne, hinneweer, en dìn mor weer wieder noar Termunten. Doar in t midden, mit dij swaarde trainingsboksem, doar staait Beno op scheuvels en rechts noast hom zien buurman Jan Topelen! En doar weer noast Lineke Kloosterboer. Schier ploatje van pa Doedens, 1964. Doar aan linkerkaande kin je boerderij zain van Tiddens. Dat is veul loater opkocht deur Imca Marina, doar zit nou dij failliete boudel van heur, hartstikke schane

 Dizze foto staait ook in t bouk, het Beno vrij geven veur publikoatsie. En t mooie is dat ze dizze foto ook broeken bie RTVNoord op heur webstee! Bie aankondigen van dat oetlangen van t Oldambtritbouk! Zo het n tiedsbeeld oet 1964 nog n bult weerde in 2010….
Of ik wel es…? Nee, hol derover op! Ik was ja gain scheuvelloper, heb nooit fesounlek scheuveln leerd. (Heb k al voak genog over schreven….) k Heb nog wel n moal holpen bie t inschrieven, bie Panman in Scheemde. Wat n boudel! Mozzen aal dij rieders op t leste ogenblik nog inschrieven en betoalen, t laifst apmoal touglieks. Kwam aarms, hannen en vouten tekört… Kon aal dij lu nait op ofstand holden… Ik ston op t lest hailemoal tegen muur aandrokt, boven op n stoapel stoulen, van dij klapstoulen…. Swait staait mie sikkom nog veur de kop nou k derover schrieven dou…. Mor k heb t overleefd, en de snert was lekker, dat wait k nog! Of dat in 1964 was? Kon best ains weden!
O, joe willen laiver waiten woar of je t bouk kopen kìnnen… Nou, goa mor gewoon naor de boukhandel, noa 30 december. Vernuver joe dermit!

Foto: Collectie Ben Doedens (Oude Pekela)

Swoager Fré de Vries oet tied kommen – 30/08/2010

t Is al even leden, mor mien swoager Fré de Vries is oet tied kommen. Tachteg joar was e en din kin 80 wel prachteg wezen, mor t blift triesteg, hou je t ook bekieken. Nou was e al zo’n vaaier, vief joar zokzulf nait meer, in de klaauwen van Alzheimer, mor dood is doch slim definitief. Oflopen, oet beeld. Behaalve in joen onthold, doar zitten de herinnerns dij van veul weerde binnen en blieven. De herinnerns aan Fré de fietsenmoaker, bie Thomas Looyengoa aan Hoofdweg, aan Fré dij kuurde in Beatrixoord in Appelscha, mien zuster der dou ook hìn as verpleegster. Fré as brudegom op traauwerij mit Gepke, Fré as ‘amanuensis’ op Nassau College in (h)Azzen, Fré dij eerabbels schilde bie vrunden in Zuudwolle, Fré op t strand bie Schoorl, Fré dij zo schier taiken kon, ook op d’eerste bladzied van schetsbouk dij ik op mien verjoardag kreeg (nait aan mie besteed, mor dat is n aner verhoal…), Fré as onmisboare helper in buurthoes, Fré dij verstilde….. Loater kon e nait meer thoes blieven, ging e noar tehoes, oet zicht. Dou begon aiglieks al t raauwproces. Zo gaait dat, zulfde rezeltoat, elk op zien aaigen menaaier.
Wie wazzen op t Aailand dou we t bericht kregen, nait hailmoal onverwachts vanzulf. Kremoatsie hebben Gepke en kinder in klaaine kring holden, was Fré zien aigen wìns. Dat heb je te respecteren, kin mie der ook wel wat bie veurstellen. Doch blift e nog voak in mien gedachten, aine om te ontholden!

Fré mit mien bruier Hemmo in toene mit gladiolen in woningbaauw van Midwolle, begun joaren viefteg

Fré mit mien bruier Hemmo in toene mit gladiolen in woningbaauw van Midwolle, begun joaren viefteg

Fré mit mien zuster Gepke, zel ook wel oet de viefteger joaren weden

Fré mit mien zuster Gepke, zel ook wel oet de viefteger joaren weden

Mooi ploatje van Fré mit zien zeun Arjen, zesteger joaren

Mooi ploatje van Fré mit zien zeun Arjen, zesteger joaren

Fré aan kaant van weg in Zuudwolle (Drenthe), even oldert, tied veur n pafke...

Fré aan kaant van weg in Zuudwolle (Drenthe), even oldert, tied veur n pafke...

Jibbo Poppen (60) overleden

t Laip mie vanvummedag even kold over rôgge, kreeg der houndervel van: Pagina 2, In Memoriam Jibbo Poppen…. Dat t nait best ging, dat wos ik. Op 19 maai wazzen hai en zien vraauw Alide bie ons west, konnen we boeten zitten, al was der n frizze wind. Dou kregen we nog es oetgebraid te heuren wat der loos was mit gezondhaid, en dat was nait niks. Kanker, mit oetzaaiens, nait meer te genezen…. Jibbo wol gain chemo, was nog wel in India west, in n kliniek veur wat alternatiefs. Vief weke leden klonk e nog aal positief, mor ook realistisch. Hij wos nait hou laank e nog n beetje ‘kwaliteit van leven’ tot zien beschikken haar. Kuggelde wat, doch mor even mit noar dokter… Wie zollen nog aal n moal noar Emmercompascuum woar e nou woonde mit Alide, zien twaide vraauw. (Jibbo het joaren in Westerlij woond mit zien eerste vraauw Grietje, dij is nog nait ains zoveul joaren leden oet tied kommen, kánker…). Pagina 2, mit t ‘In Memoriam’ van Dagbladhoofdredacteur, gaf mie n beste dreun. Loater, dou TNT-postbode overliedenskoart brochde, kon k der nog nait best mit oet de vouten. Dóód, ik krieg der gain sloek op….

Jibbo Poppen, zo ommenbie 1960, 1961, achter t hoes aan Grintweg in Winschoot)

Jibbo Poppen, zo ommenbie 1960, 1961, achter t hoes aan Grintweg in Winschoot)

Jibbo is n neef van mie. Olste zeun van mien taan Rika en oom Jan, baaident al laank leden oet tied kommen. Taan Rika was jongste zus van mien moeke, dochters van Hemmo de Groot en Gepke Hector oet Drijbörg, hoeske aan Ol Diek. Dou wie kinder wazzen, zagen we mekoar geregeld n moal. Zai kwammen op fietse van Sodom noar Midwolle, of wie op fietse van Midwolle noar Grintweg, bie ‘Hessenbril’ laangs. Asmits ook bie taan Zwoantje in Eexte, aan Laangeweg bie t spoor, woar we aaltied oren spitsen deden as der n ‘blaauwe engel’ aan kwam (ook al was e ‘rood’). Loater verwotterde dat contact, elk ging zien aigen gaang en dìn kom je mekoar voak allain mor tegen bie traauwen, begroaven of cremeren, en dat was dou nog nait zo voak. Jibbo kwam op drukkerij bie Van der Veen in Winschoot, zo kreeg e mit ‘Winschoter’ te moaken. Loater kreeg e deur dat schriéven wat veur hom was en, nog belangrieker, lu van drokkerij kregen t ook deur. Zo kwam e veul loater op (zien) stee bie ‘Dagblad” (wil je der meer van waiten, kiek mor op pagina 2 van kraande van vandoage, 26 juni). In zien boan as ‘lezersredacteur’ heb k nog wel n poar moal contact mit hom had. Deur foto’s dij k instuurd haar, mor ook n moal as ‘Lezer van de Week’.
Joaren kreëerden ofstand, benoam dou ollu aalmoal d’ogen sloten haren. Goie beduilens zat, mor ja… Tot w’in maai n ofsproak moaken deden en n poar gezellege uren mit mekoar haren. Joa, wie kommen gaauw…… En nou is t te loat, zo gaait dat en zo mout t aiglieks nait goan. Kin mie wel veur de kop haauwen, mor zölfs doar mout k mit oppazen, kin nait zo veul meer lieden….

Jan Blaauw – Hoé verder nou???

Schiere foto, joa, ik stoa doar zulf op, zeuventien joar leden, 1993. k Wait nait ains meer wel dij foto nomen het. Mien bruier Hemmo? Of was der n aner mit zo’n toustel? Nee, denk k nou nait dat ik “notoire drinker” bin, dat is nait zo, ik kin mie nait meten mit de toppers en ook nait mit de middelmoat. Mit anere woorden: dij bierbraauwers worden van mie nait riek…. (Joa, mit dít weer, scheelt t wel n slok…)

Jan B. - Biertje?

Jan B. - Biertje?

Zeuventien joar leden… Haar k ook n poar minne joaren achter mie. Dóch mor weer maauwen opstreupen en dertegen aan… Tot d’ellènne van 2002, 2003, kin mie nog duvels moaken as k doaraan weerom denk. Dou knapde der wat en dat komt nait meer goud, of k nou nog meer pillen slik, dokters inschoakel, roadgevers beluuster, wandelschounen versliet…. Asmits denk k: Aha, JB is vannijs boven Jan en nou zel e heur……
Doar goan we weer, minder as n ezel….. Nou is t doan! Duurt nait zo laank meer, bin k n eerliekse AOW’er en dìn wil k verstandeger wezen as nou. Beter in mien vel, minder gesoes, meer ontspannen. Ofslanken de boudel en voaker “nee” zeggen en nait aaltied “Joa” (want t binnen ja apmoal vrundelke mìnsen dij t apmoal goud mainen…) k Heb t rooie pollood weer veur n dag hoald, lag nog aargens achter in n rommelloa….: As t even kin, gain recepties of zokswat, gain Krödde-Schrieversdag, gain veurleesderij in wat veur toene dìn ook, reünies sloagen ook wel zunder mie  en vergoadern mout ook zo veul meugelk oflopen wezen. Zo, dat lucht op, krieg al weer wat meer oasem… Vroagen bedenken veur theorieronde feestweek? Gaait deur, en “Kreuze” blift ook. Geschiedenis holden we der ook in en wieder: TIED VEUR MIEZULF! (Pardon, veur óns zulf…) Niks doun? Dìn dou k niks! Schriéven?? Dìn goa k schrieven!! Meziek lustern, bouken lezen, fietsen, n endje lopen, op veziede? Doun of nait doun, das de vroag, mor dij beantwoord ik zulf! En op vekaansie goan we dizze raais ook…..
Wat of der van terecht komt? Ofwachten…. (Mit n nije soort “flinkheid” wait je t nooit…)

Moeke, Jurrie en swaarde kat….

Ploatje oet t ‘femiliebouk’…. Kwam k inainen tegen: Moeke mit kat op schoot, Jurrie, ons buurjonkje, dernoast. Drok in gesprek, gain oog veur de fotogroaf. Woar t over ging? Kat liekt t nait biezunder te interesseren…. Vrumd. k Wait nait hou dizze poes nuimd wer, k herinner miet t baist hailemoal nait. Gat in t onthold.

Proat tussen old en jong, buurvraauw en buurjong, kat luustert ....

Proat tussen old en jong, buurvraauw en buurjong, kat luustert ....

Ook dizze foto zel van ommenbie 1960 weden, Niesoordloane 59, in koamer. Moeke zel wel net weer wat had hebben, gebeurde voaker. Bère in koamer, zaikte, dat mout zai west hebben… Kampioene opereerd worden, van kop tot tonen tou, bie heur hebben ze eerlieks overal in sneden… En asmits tot twij, drij moal tou, zoas dat gedou mit de schildklier. (En toch is ze 96 worden!)  Hier liekt ze al weer hail wat proats te hebben. Lutje Jurrie Diekhoes kwam voaker n moal kieken. Gezellege boudel. Mainsttied kwam zien zuster, Afiena, hom weer opholden; of zien moeke, Annie Diekhoes-Smit, raip even achter thoes vot: “Jurrie!!!” (Of: “Jurjen!!” Zo haide heur pa…) Gerdienen herinner k mie wel en dij plaant zel wel n ‘begeunia’ weden…. Mor dij swaarde kat, nee… Schane! (Wel n schiere foto, bult bliedschop in beeld!)