Nostalgie: aardrijkskunde op de OLS….

Aardrijkskundeschrift uit klas 5/6 OLS Midwolda, 1956/1957

Aardrijkskundeschrift uit klas 5/6 OLS Midwolda, 1956/1957

Ien Nuus binnen Okkie en Alex aan e proat op Radio Noord met lu die te moaken hebben met SWET5, mor k heb der nou wel even genoeg van…. Of en toe zitten z’op alternetieve poaden en ben ik ien elks geval de weg volsloagen kwiet, de radio mor even uut.
Vaalt me der n schrift in hannen oet mien legere schoultied, joaren viefteg, in Midwolle aan Hoofdweg. Heb k ja wel voaker over verteld… Wat zo’n ol schrift al nait doun kìn… k Zai miezulf weer zitten op baanke in zo’n laange riege, kop derbie. Broen kaft moakt om t oardriekskundeschrift tou en doar mog je dìn schiere letters opzetten en inkleuren. k Haar puntje van mien tonge nait oet mond hangen, mor t scheelde nait veul… As k t schrift opendou, kommen der nog veul meer herinnerns te veurschien. Aan Beno Doedens, noast hom heb k leuf ik zo’n beetje de haile schoultied in baanke zeten. Aan Jan Harm Gernaat, Tineke Kampstra, Ankie en Pia Botjes, en nuim ze mor op, Liena Fokkens, Liedeke Zijlker, Riekje Struif Bontkes… Aan ain kaande koartjes, aan aner kaant noamen van ploatsen, landen, streken
… “Bodemgebruik“, staait der, en “Klimaat”, “België/Luxemburg“… Stokjes overtrekpepier, verbeterns mit potlood. Ook n bult kraandeknipsels: “Leuvense studenten veroorzaken relletjes…”, Monte Carlo, “President Coty groet het Nederlandse volk”, “Licht en Luister langs de Loire

“…. Prachteg, allain dij klaank al… n Jonge prins Philip en schoonzuske Margaret, lochtfoto van Wimbledon, krietrotsen, Montgomery in Nijmegen… Aalmoal meer as viefteg joar leden!  Molotov in Duutslaand, problemen mit Saarland… Hé, das ook biezunder, appelsienemaarken oet Spanje… Ploatjes van Venetië, koning Frederik van Denemaarken en zien vraauw keunegin Ingrid… Nog n koning: Haakon van Noorwegen… Op veziede in Nederland.. En loater n ploatje van oetvoart van kroonprinses Martha in Oslo… Snij op t Rode Plein, Haile Selassie op veziede in Joegoslavië bie Tito,  Griekse tempels… Aha, kiek, n schier koartje van ‘Tinus’, oet Opatija, dij haar e stuurd aan mien zuster Gepke dij dou verpleegster was in Appelscha, in t sanatorium. Wel ‘Tinus’ is? k Zol t nait waiten…

Opatija (Kroatië), meer dan 50 jaar geleden...

Opatija (Kroatië), meer dan 50 jaar geleden...

27-09-2009 

Zwart-wit beeld uit jeugd Midwolda – spelen in de woningbouw

Buiten spelen in de woningbouw met buurkinderen, Midwolda plm.1950

Buiten spelen in de woningbouw met buurkinderen, Midwolda plm.1950

Schier ploatje, nomen zo omenbie 1950, in woningbaauw in Midwolle, ‘Schortinghuislaan’ hebben ze dat loater nuimd, heb k al voaker over schreven. Stoefbie ons hoes, tegen mure aan, in zandbakke. Nou ja, zandbakke…. Zel wel n bultje zaand legen hebben en eerlieks geel was t ook nait. Wie hebben ons der mit vermoakt, k wait nait aans. Mien bruier Hemmo en ik. Hemmo is twij joar older en wiezer as ik, dou ook al. Mor wat is wieshaid? Ons buurjonkje Japie Tolk zit der ook bie, speulde wel voaker bie ons. Loater wer hai Joákob Tolk en haar e hail wat in maauwen… Achter Hemmo zit der nog aine. Zol dat Joapie zien zuske west hemmen, Annie? Leeft nait meer, dit joar oet tied kommen. Dij man mit e saais haauwt der mor vrumd in om….
Nog even aans wat, dij klaaier… Voak haren we klaaier aan dij braaid wazzen. Mien moeke kon braaien as gain aner, dij het wat ofrikketikt. Dikke polzen kreeg ze dervan, asmits. Piene! Reuma, zeden ze en dokter haar t doar ook wel ais over. Ze mos mor nait zoveul meer braaien. Het ze nog n braaimesien kregen van Pa, kon ze nog mit oet de vouten ook! As ik aan dij klaaier denk, vuil ik t nog prikken, benoam as t om dij stomme borstrok gaait. En dij braaide boksempjes, truitje derbie, zeeltjes over scholders…. Veul loater von k t geweldeg, dij wollen truien. Van dij slobbertruien, woar nog aine bie in kon, n wichtje. Mor das n aner verhoal, veur loater… 

Flevokamp Huizen – 1957

Groepsfoto 12-jarigen Flevokamp Huizen, 1957; zelf sta ik, bovenste rij, 3e jongen vanaf links

Groepsfoto 12-jarigen Flevokamp Huizen, 1957; zelf sta ik, bovenste rij, 3e jongen vanaf links

Dit is ook zo’n foto woar k mor aal noar kieken kìn…  (Dìn denk ik asmits vrumde dingen as: ‘Doar stoan veul jonges op dij voak n moal aan d’oren trokken bìnnen….) Ik heb hierover op n aner weblog ook al n verhoal schreven, kreeg k ook n reaksie van aine van t Hogelaand. n Vraauw. Wis ik aal nait meer dat wichter doar ook noar tou gingen, k haar allent mor jonges zain…. Nee, ik heb gain geweldeg verhoal over dij weke en dìn wordt al gaauw zegd dat je negatief bìnnen. (Ik heur nou mor aal dij börgmeester van Delfziel, Emme Groot, dij zegt: “Ge-wel-deg!” Elk uur mor weer. Nou börgmeester, nou waiten we t wel, nou mor weer aan t waark….) Ik was doar gain jong veur, n schieterd dij sikkom nog nooit van hoes west was, in elks geval nait zo laank. Haarm Tiggeloar, dij man links, dij kwam ook van Midwolle, ging mit as begelaaider. n Vrumde veur mie, kon mie nait eerlieks op mien gemak stellen. En van dij dik twinteg jonges kon k ja hoast gainaine. Rikus Niewold ook nog nait, dat kwam loater pas. (Rikus zit op twaide riege, twaide  van rechts). Rikus haar der wel n bekende bie, jong van Boontje, dat scheelde. Ellèn begon al op d’eerste dag, mien verjoardag. Mos k doar in grode zoal barstende vol lewaaikinder veuraan kommen, op n stoule stoan. k Wol wel deur de grond zakken, kon gain kaande oet. En dij man rechts achteraan mit zien körde boksem, wis en vast n goie AJC’er, mor ik huf hom nait. Mos we op ain van leste doagen op t straand in klaine groepen wat baauwen goan, zee hai  we goan n kesteel moaken… Nou, dat dee e goud, en wie mor kieken… Zee de jury loater dat t wel mooi was, mor nait soosjoal genog, haren nait genog lu wat aan doan… Nee, dat moggen we ook nait….  Mor dut nou aal niks meer, k heb t overleefd. Prima veur mien ontwikkeln en t kin best weden dat paardij lu n ge-wel-de-ge  weke had hebben. Ik stoa doar ook ontspannen op t ploatje. Der binnen gounent bie dij hail wat duusterder oetkieken. Herinnerns kinnen je ook begugeln…