Moeke, Jurrie en swaarde kat….

Ploatje oet t ‘femiliebouk’…. Kwam k inainen tegen: Moeke mit kat op schoot, Jurrie, ons buurjonkje, dernoast. Drok in gesprek, gain oog veur de fotogroaf. Woar t over ging? Kat liekt t nait biezunder te interesseren…. Vrumd. k Wait nait hou dizze poes nuimd wer, k herinner miet t baist hailemoal nait. Gat in t onthold.

Proat tussen old en jong, buurvraauw en buurjong, kat luustert ....

Proat tussen old en jong, buurvraauw en buurjong, kat luustert ....

Ook dizze foto zel van ommenbie 1960 weden, Niesoordloane 59, in koamer. Moeke zel wel net weer wat had hebben, gebeurde voaker. Bère in koamer, zaikte, dat mout zai west hebben… Kampioene opereerd worden, van kop tot tonen tou, bie heur hebben ze eerlieks overal in sneden… En asmits tot twij, drij moal tou, zoas dat gedou mit de schildklier. (En toch is ze 96 worden!)  Hier liekt ze al weer hail wat proats te hebben. Lutje Jurrie Diekhoes kwam voaker n moal kieken. Gezellege boudel. Mainsttied kwam zien zuster, Afiena, hom weer opholden; of zien moeke, Annie Diekhoes-Smit, raip even achter thoes vot: “Jurrie!!!” (Of: “Jurjen!!” Zo haide heur pa…) Gerdienen herinner k mie wel en dij plaant zel wel n ‘begeunia’ weden…. Mor dij swaarde kat, nee… Schane! (Wel n schiere foto, bult bliedschop in beeld!)

Moeke, wastobbe, wringer….

Krieg wel es van dij PPS’jes toustuurd. k Mout der eerlieks bie zeggen dat k ze nait apmoal bekiek, k smiet z’ook wel votdoadelk vot. Of en tou goa k wel even kieken wat ze mie in postbuzze stopt hebben. Lest ook: NOSTALGIE! k Haar der nog nait noar keken, kreeg k n berichtje van Ben Doedens oet Pekel, mien vrougere schoulkammeroad Beno oet Midwolle. Of k doch even kieken wol, zat n verrazzende foto maank…  Schiere ploatjes, meziekje derbie en joa e, doar kwam inains mien moeke in beeld:

Moeke inneweer mit de wringer, bie de wastobbe

Moeke inneweer mit de wringer, bie de wastobbe

Foto is moakt aan t ènne van de joaren viefteg, achter t hoes, Niesoordlaan 59, in Midwolle. Moeke, zo as ze was, asmits: kop derbie, aan t waark, schoet veur, waske doan moaken. Vringer zat vaaste op zo’n holten ‘bok’, poten kon je  in- en oetklappen. Kon j’aan ain kaande wastobbe derop zetten en aan aner kaant kwam n grode emmer of zokswat, veur dreugdraaide waske. Kon t spul zo aan liene bie toenpad laangs. Twij lienen, aan bovenste grodere stokken, aan onderste lutje spul zo as sokken, buusdouken, onnerboksems….. Lienen kon je aan ziekaande strakker draaien. Zo’n vringer was wel n oetkomst, aans dee moeke t aaltied gewoon mit heur hannen, binnen ze nait beter van worden.. As kind von k dat wel schier waark, dat draaien aan de slinger van de vringer, benoam as t om wat dikker braaien klaaier ging. Stróómde t wotter deroet en je konnen zain loaten dat j’al wat in aarms haren….  En wasgoud ophangen heb k ook wel doan, von k wel lolleg (tot der aine vervelende opmaarkens over moaken ging…) Hou ze aan dij foto van mien moeke kommen binnen veur zo’n PPS? Och, zellen ze wel pikt hebben van weblog of. k Lig der nait wakker van, en mien bruier Hemmo ook nait. Dij het ducht mie foto moakt, haar doch wat eerder n toustel as ik. (Is ook ja twij joar older…)

Schoolreis 5e en 6e klas O.L.S. Midwolda 1957

Tied van schoulraaizen is der weer, allewel….. Boeten is t, vin ik, iezelk kold, regen slagt as n gek tegen t roam, om der nou op oet te goan….. Olste herinnerns aan schoulraaizen? Midwolle, viefteger joaren. Zat k zulf in viefde klas, gingen we soamen mit 6e klazze drij doagen op stap, mit n buzze van Deiman oet Winschoot. Eerste nacht slaipen w’in jeugdhaarbaarg van Broek in Waterland, twaide nacht in jeugdhaarbaarg van Schoorl, doar in de dunen. Heb k wel voaker over verteld, op aner weblog (www.bloeiendonkruid.web-log.nl). Joar loater gingen we vannijs mit n Deimanbuzze deur Nederland, twij nachten sloapen in de JH van Arnhem. Foto hierbie is dou in 1957 moakt (ploatje is van Ben Doedens, woont in Pekel):
Woarom dat hier allain mor jongens op foto kommen binnen? Hebben w’ons dou nait ofvroagd, ducht mie. Meester Zonderman zel t wel zo regeld hebben en dìn déé je wat joe zegd wör…. Meester Zonderman staait hailemoal links, holdt n bakke of n deuze in haand, zellen wel ijsco’s in zeten hebben…. Noast hom staait Bertje Uffen, zeun van Gazelle-fietsenmoaker/smid, op stee woar nou dat eet- en drinkding staait, in Midwolle, aan d’Hoofdweg. Gasterij? Dìn, even mit opschoeven noar rechts, Rudy Koek. Liekt hier klaainer as in mien onthold, mor dat kin ook kommen van dat ongeluk loater dou we weerom gingen van Scheemter ULO noar Midwolle. Kreeg e aarm tussen spoaken van veurrad, duurde nait laank of dijzulfde aarm was drijmoal zo dik as aans….. Is goud oflopen, dee wel slim zeer. Rudy was jongste zeun van directeur van klokkengaiterij Van Bergen, zien bruier het börgmeester west in Rheden, mor ook in Sodom. In t midden onze buschauffeur, mit strikke en dasspelle, hoar schier oetkamd. Was wel n goie, voetbalde ook wel mit ons mit. Noast hom Henkie Feikens, woonde veuraan op Niesoordloane, zeun van Brandje. Dìn, mit fok, Bertje Renken, pa was dikste boer van Midwolle, stee is nou as k t goud heb “BlauweStad-Hoeve”. Bertje was aaltied d’eerste dij noa de winter, veur mien gevuil nog in de winter, mit körde boksem op schoule kwam. Hé, ain noa leste, dat bin ik, noast mie Jan Harm Gernaat. Jan Harm woonde in Midwolle-West, aan t begun van Gereweg. Zien pa en mien pa konnen oardeg schier mit mekoar opschaiten, zellen wel baaident op “Toekomst” zeten hebben. Jan Harm zien pa is veul te vroug oet tied kommen, het n male smak moakt vanof de zolder. Dat muik dou bie ons thoes n enorme indrok.
Veuraan van links of Jans Brouwer, van t café aan d’Hoofdweg, loater café Siemens. En noast hom Tonnie Baas, van Nijssiesoord, Zwaarte Weg. Tonnie was jongste thoes, k bin nog wel ais mit west noar zien hoes. Gezelleg. Geert Koning doar weer noast, woonde veuraan op ons loane. Zien pa waarkte bie garage Blaauw, Geert woont nog aaltied in Midwolle, op t olderliek stee. Noast Geert zit Hendrik Jager, oet t Oostènne, even veurbie Timmer zien fietswinkel. Kon schier voetballen! Hendrik is nait old worden, hai is mit zien brommer veronglukt, in n sloot beland, stikt. Drama! Noast hom Lenus Pluim, woonde dichtbie Jan Harm Gernaat, speulkammeroaden. Woonden nog baaident op zulfde stee en goan nog aaltied veul mit mekoar om. Dat wait ik van nummer lest, Beno Doedens, rechtsveur. Beno zien pa was kapper, ze woonden nait wied van draaibrogge. Op legere schoule en op ULO trokken we veul mit mekoar op, op schoule. Zaten mainsttied noast mekoar. Van Beno staait mie bie dat e goud taiken kon en dat e thoes n verzoameln haar van dij olle grammefoonploaten, dij groten dij je nait stokkent valen loaten mozzen. Ston meziek op van o.a. de Luchtmachtkapel van Willie Lugtmeijer, veul marsmeziek, mor ik von alles mooi wat oet zo’n grammefoon kwam.
Mainsten van de jonges heb k al joaren nait weerzain. Mit meester Zonderman heb k nog contact had in Ulrum, woar e loater woonde, wie hebben ook nog correspondeerd. Hai leeft al n zet nait meer. Tied draait deur, wie draaien mit, tot der weer es aine ‘oet tied komt’. Doar wil je nait aaltied aan denken, dìn is t nait zo gek om weerom te kieken, noar zo’n schoulraaisploatje, bie t hek van t Openluchtmuseum in Arnhem. (As k t nait goud heb, is der aaltied wel aine dij mie n fleer over de vingers geft….)

De jongens van de 5e en 6e klas van de Midwolder O.L.S. met meester Zonderman en Deimans buschauffeur

De jongens van de 5e en 6e klas van de Midwolder O.L.S. met meester Zonderman en Deimans buschauffeur, in 1957