Midwolda: Van Hoofdweg naar woningbouw E53 – Herinneringen: Enkele correcties

Hierbij enkele verbeteringen voor wat betreft het voorgaande blog. In de inleiding komen de verhuizingen van de familie Blaauw-de Groot aan bod. Daarin zit een fout (met dank aan oudste broer Henk). Jan Blaauw en Wiene de Groot trouwden in augustus 1928 en betrokken toen de woning naast het café Brouwer (?) aan de Hoofdweg-Oost, waar later o.a. Wiegman woonde. Daar is oudste zoon Henk (Hindrik, genoemd naar opa Hindrik Blaauw) geboren. Henk vertelt daarbij: “Volgens de verhalen van moe was het een oude woning die moeilijk te verwarmen was tijdens de strenge wintermaanden van 1929. Het heeft haar nogal wat moeite gekost om mij warm en dus in leven te houden tussen de kruiken etc. Daarna zijn ze verhuisd naar ‘Olgersloane’, nu Diurckenlaan.”
Nog een correctie. In de herinneringen van zus Gepke staat dat Henk in juli 1951 terugkeerde uit Indië. “Dat is niet juist, dat was al in maart 1950 en dat was al laat genoeg… Bijna 3½ jaar vond ik voldoende.”  Henk heeft geen behoefte verder iets over zijn tijd in Indië te vertellen. “Daarover is al meer dan genoeg geschreven en is er over dat onderwerp voldoende lectuur te vinden in de bibliotheek of boekhandel.”

2 reacties op “Midwolda: Van Hoofdweg naar woningbouw E53 – Herinneringen: Enkele correcties

  1. De kaart is een onderdeel van een kadastrale kaart. Op de kaart staan de kadastrale nummers. De kaart zelf heeft een sectieletter. De kadastrale aanduiding wordt dan:
    Gemeente Midwolda, sectie A, no. 0000, plaatselijk bekend: Stichtingslaan 1, Midwolda.
    Aan de hand van een index waren dan in de kadastrale leggers de gegevens van de eigenaar, de bebouwde- en onbebouwde oppervlakte van een perceel te vinden. Aan de hand daarvan was belastingplichtig voor de grondbelasting.
    Ik heb in mijn jaren op het gemeentehuis van Woldendorp veel met de kadastrale gegevens gewerkt, omdat ik enige jaren lang de kohieren van de gemeentelijke belastingen heb samengesteld. Van elk perceel waren naast de adresgegevens, ook de gegevens nodig van de eigenaar. Die eigenaar vond je in het kadaster (een duplicaat van het rijkskadaster) en de bewoner in het bevolkingsregister. In Oude Pekela gebruikte ik de kaarten vooral bij het vaststellen van straatnamen en huisnummers aan nieuw aangelegde straten.

  2. De tijd in Indië blijkt vaak zo traumatisch te zijn geweest, dat er na terugkeer nooit over werd gesproken. Toen de Staat der Nederlanden na 40 jaar eindelijk bereid was tot een (armetierige) tegemoetkoming van 1000 gulden aan jongens die meer dan 3 jaar van hun leven in zeer moeilijke omstandigheden in Indië hadden doorgebracht en na hun terugkeer vaak moesten ervaren dat de thuisblijvers hun baantje en hun meisje had ingepakt, heb ik oud Indiëgangers aan het loket gehad (ik was toen ambtenaar militaire zaken) die onder tranen hun aanvraag voor deze 1000 gulden kwamen doen. Jaren gezwegen en ineens kwam het eruit. Jaaaaren later, na heel veel uitzendingen van jonge jongens naar crisisgebieden, kwam er eindelijk aandacht voor de problemen van oud militairen met PTSS, de Post Traumatische Stress Stoornis. En kwam er nazorg en aandacht voor onze Veteranen. Ze hebben nu een eigen organisatie, het Veteraneninstituut en een eigen blad: Checkpoint.
    http://www.veteraneninstituut.nl/erkenning/checkpoint

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *