Midwolda: Nog eens de WONINGBOUW met o.a. Albert de Boer en Zus Bos…..

Even terug naar de berichten en de foto’s die ik in de afgelopen periode kreeg van Bienke Kolk-Boer (Oostwold). Ter verduidelijking: Bienke is een dochter van Jopie Boer en Lena Helwig, en kleindochter van Harm Boer en Imke Kuipers… Harm Boer en zijn Imke hebben jaren aan het eind van de woningbouw gewoond, tegenover boderijder Knip, waar het dwarsstuk een bocht maakte naar het onverharde deel van de Woningbaauwloane.  Harm Boer en Imke woonden in het een na laatste huis van de “echte” woningbouw; naast hen, in hetzelfde blok, dus in het laatste huis van de woningbouw, woonden Albert de Boer en Grietje Hassing. Hun zoon Freerk woonde bij ons aan de andere kant van de Stichtingslaan. Freerk was getrouwd met Grietje (?), met wie mijn moeke nogal eens overhoop lag. (Niet ongewoon in volksbuurten…) Met de jongste zoon van Freerk en Grietje, Derkie, heb ik op de Stichtingslaan mijn eerste voorbereidende voetbaloefeningen gedaan. Balletje overtrappen, misschien wel passeerbewegingen maken… (Alhoewel, ik was 7, 8 jaar; Derkie nog iets jonger. Hij had kinderverlamming gehad, zo noemden we dat toen nog. Hij had een beugel, maar een balletje trappen wilde hij wel. En dat kon hij ook goed!).
Voorbij de woningbouw, ook voorbij Knip dus, stonden nog meerdere alleenstaande huizen, aan de westkant van de laan. Aan de oostkant van de laan en de sloot was het land van boer Botjes, de vader van Ankie en Pia. In het tweede alleenstaande huis woonde de familie Bos. Jan Bos (een broer van mijn tante Aaltje) was getrouwd met Frouke Noor. (Voor Bienke zijn het ome Jan en tante Frouke…) Hun oudste zoon Hendrik (“Hintje”) kwamen we al enkele keren tegen op elftalfoto’s van MOVV. De jongste in huize Bos was Johanna, die wij destijds meestal “Zus” noemden. Waarom? Ik weet het niet…. (In Midwolda kwam dat vaker voor! En in andere dorpen? Zo herinner ik mij Rieteke Gernaat ook vooral als Zus Gernaat en bij ons in de klas van de OLS zat Titie Bos, de dochter van melkboer Bos. Ook zij werd Zus Bos genoemd….. )

Albert de Boer en Grietje Hassing op de kiek in hun tuin bij het huis achteraan de woningbouw

Albert de Boer en zijn vrouw op de bank bij hun huis

Links Freerk de Boer, de zoon van Albert en Grietje; rechts Jopie Boer, zoon van Harm en Imke

Johanna, oftewel Zus Bos, dochter van Jan en frouke Bos. Hier staat ze voor het woningbouwhuis van Harm en Imke Boer. Let op die prachtige haarstrik, zo kenmerkend voor de vijftiger jaren!

Foto’s: Familie-album Bienke Kolk-Boer (Oostwold)

Midwolda: Niesoordlaan, momentopname…. Luchtfotofragment via Theo Kiewiet

Nog eens de Niesoordlaan, in vroegere jaren veel meer bekend als “Nannengoa’s Loane”. (En die Nanninga was dan waarschijnlijk de boer die aan de overkant van de Hoofdweg woonde…)
In “mijn” jaren aan de Niesoordlaan (van 1953 tot 1968) was de situatie toch duidelijk anders dan nu, zo’n 50 jaar later. Een lange laan met een S-bocht (waar het sportpark van MOVV werd gerealiseerd), kwam uit bij het huis van Aldert Nuus. (Of Nuis…) Daar kon je linksaf naar Meerland, rechtsaf richting Scheemdermeer of Winschoten. Je kon ook rechtdoor, het zwart weggetje op dat doodliep. Aan het eind stond het werkhuis, blijkbaar bedoeld voor sociaal zwakkere gezinnen die zo ver mogelijk van het dorp verwijderd een plek kregen. Een eerdere zijweg was er alleen bij de boerderij van Haaijer, richting Midwolmer Bos. Aan die weg stonden ook de boerderijen van Engelage en Sportel.
Aan het gedeelte van de Niesoordlaan vanaf de Hoofdweg dus zowel eigen woningen als huurhuizen. Het eerste blok met huurhuizen was dat (in mijn geheugen althans) van o.a. de familie Oudekerk met de kinderen Piet en Eppie. (Het gezinshoofd werd, zoals uit de herinneringen van Bienke Boer blijkt, ook wel “Geer Houdje” genoemd). Ik was vergeten dat voor dat blok nog twee blokken huurwoningen waren gebouwd, in 1959 (volgens mijn zegsman Theo Kiewiet). Ik had het dus wel kunnen (en moéten…) weten! Ter opfrissing van mijn geheugen stuurde Theo een luchtfoto van een deel van de Niesoordlaan:

Deel Niesoordlaan met 3 blokken huurwoningen. Aan de daken is te zien dat de eerste twee blokken een andere leeftijd hebben (jonger...) dan het derde blok....

Op deze foto is er ook al sprake van de Parklaan….. Voor mij onbekend, dus ongetwijfeld van na 1970…. Er staan aan de westkant ook meer huizen dan vroeger…. In mijn jeugdjaren waren aan die kant geen huurwoningen en stonden de huizen meestal tamelijk wijd uit elkaar. Huis, lap grond, volgend huis, lap grond, enz…..
Aan de oostkant duidelijk zichtbaar de drie blokken met huurwoningen. Van Theo kreeg ik ook wat namen van bewoners:
Nummer 23: Riko Tuin
Nummer 23a: Arie Schrik, getrouwd met Harmke Tolk. (Arie Schrik herinner ik me als voetballer van MOVV 2 en als boerenarbeider bij Oortwijn Botjes. Ik mocht wel eens mee op een wagen, of kijken bij het melken. Arie melkte de paar koeien die Oortwijn Botjes had, ik zat op het hek te kijken. En te vragen…..)
Nummer 25: Jopie Boer en Leen Helwig, de ouders van Bienke (Jopie kende ik dus ook als voetballer bij MOVV, heb later nog eens met hem gespeeld in het tweede; Jopie was boerenarbeider bij Joling)
Nummer 25a: Doeko Wiegman (De naam komt me bekend voor, maar ik vind er geen gezicht bij…)
Nummer 27: J. de Groot (Wil ook niet op mijn netvlies verschijnen….)
Nummer 29: Geert Oudekerk (Hem ken ik nog wel, evenals zijn kinderen Eppie en Piet. Piet, de oudste, ook een verdienstelijke, maar  wat wispelturige voetballer. Eppie, vriendin van zus Bos (= Johanna). Kwam ik in mijn “bungeljoaren” nog wel eens tegen op ’t “Achterloantje” in Scheemda…)
De huurhuizen stonden tussen de eigen woningen van Derk Nuus (nummer 21), wiens zoon ook goed kon voetballen, en de woning van Flips Hassing (nummer 31). Hassing zie ik ook als MOVV’er, had in mijn herinnering altijd een vaalrood shirt aan, vaak gewassen, denk ik. (De kleding was in die jaren minder uniform; er liep ook nog wel eens iemand met een wit broekje tussen de zwarte, of met anders gekleurde kousen, soms van een vorige vereniging…)


Drie boerenarbeiders op het aardappelland bij boer Joling. In het midden Jopie Boer, maar wie zijn die andere twee aardappelrooiers???!!! De ene Anjo, de andere Jan…. Maar hun achternamen???? (Reacties graag naar JanBlaauw@hetnet.nl, of via de gewone post naar de Verlengde Oosterweg 33, 9804 RD  Noordhorn. Tel.; 0594 503095)
wordt vervolgd

Midwolda: Nog eens: De (vernieuwde) woningbouw, Blaauw’s Loane

Theo Kiewiet stuurde me in februari 2013 een krantenknipsel met een foto van een gedeelte van de toenmalige woningbouw. Met de vraag: “Weet je waar dit is?” Ik kwam er eerlijk gezegd toen niet helemaal uit, al daagde me er wel iets…. Theo kwam later zelf met de oplossing, maar eerst nog eens de bewuste (kranten)foto:

Deel van de (vernieuwde) woningbouw in Midwolda

De latere reactie van Theo Kiewiet met de oplossing:
“Eerst even over het krantenknipsel. Ik kan mij best voorstellen dat je het krantenknipsel niet thuis kunt brengen. De fotograaf stond op de Hoethslaan. In jouw beleving was er tussen de Hoethslaan en de Woningbouwlaan nog geen verbindingsweg. Die is er later gekomen en staat dus wel op het knipsel.
Het woningbouwhuis rechts was dus de woning Woningbouwlaan 15 en 17 (Opoe Westerman en Landman) en verderop de woning Woningbouwlaan 19 en 21 (Harm Boer (Snoater) en Albert de Boer).

Dat vermoeden had ik intussen ook al, het kon gewoon niet anders. Die nieuwe weg op de voorgrond zette me inderdaad op het verkeerde been, maar ook de alleenstaande woningen rechts aan de zuidkant van het oost-west-lopende stuk van de woningbaauwloane. Ik herinner me daar het huis van de familie Knip tegenover Boer en De Boer. Dichter naar de andere woningbouwhuizen toe stond ook een alleenstaand huis, ik weet niet meer wie daar woonde. Op deze foto staat er nog een tussen en is een deel van de wonigbouw al gesloopt, waaronder de huizen van Tjaard Loer en de familie Noor. Voor de goede orde, de situatie is verleden tijd!! (Tijden veranderen, maar de herinneringen houden daarmee niet altijd gelijke tred….)
Over de familie Boer gesproken, Harm “Snoater” en zijn Imke (Kuipers) en beide kinderen Jopie en Trijntje. Inmiddels heb ik een flink aantal berichten en foto’s gekregen van Bienke Kolk-Boer (Oostwold), de dochter van Jopie Boer. Ik kom daar nog uitgebreid op terug. Harm Boer kende ik als “Haarm Krudoorn”, zijn vrouw Imke was een zuster van de bekende Kuipers-broers uit Scheemda: Elzo (die als veteraan op het MOVV-voetbalveld overleed: Jan, de muziekman; Jurjen, Ko, Japie, Trienko. Niemand vergeten?)

Harm Boer en Imke Boer-Kuipers met kleinzoon

Krantenfoto: archief Theo Kiewiet
Foto oma, opa, kleinzoon Boer: familie-album Bienke Kolk-Boer (Oostwold)