MIDWOLDA: 1980 – platina huwelijk Teus’Ome en Aantje Taante

Gevonden in een plastic mapje met opgevouwen krantenknipsels, van moeke (Boelwijna Blaauw-de Groot, 1906-2002):
2014-01-15 19-13-08_3047 verkl
2014-01-15 19-14-05_3048 verkl

Een bericht uit het Nieuwsblad van het Noorden van 19 november 1980, met een foto. De feestelijke taart van de Koningin is bestemd voor het echtpaar Tonnis Baas en Aukje Baas-Grimmius. Aangeboden (en aangesneden?) door de toenmalige burgemeester van Nieuwolda, W.Krikken. Het paar Baas-Grimmius woonde toen dus al niet meer in Midwolda, maar in het naburige Tammerk. Ik herinner me hen vaag als Teus Ome en Aantje Taande….. (Terwijl ik nu in he knipsel lees, dat de vrouw in kwestie ‘Aukje’ heette, officieel…) In het Midwolda van Toen kwam het veelvuldiger voor dat Oom en Tante achter de persoonsnaam belandde: Freerk Ome was voor ons Freerk Stam….. Ook een familielid via mijn opoe, Jantje Blaauw-Baas, de moeder van mijn pa. Waar het echtpaar Baas-Grimmius vele jaren woonde? In mijn herinnering achter café Brouwer aan het laantje aan de oostzijde. Je ging het doodlopende weggetje in en dan kreeg je het huis van de familie Baas aan de rechterkant. Nog voor de bedoening van veehandelaar Strijker. Wie tegenover hen woonde, weet ik niet meer… (Zouden daar nog foto’s van zijn? Hoe heette die laan eigenlijk? Later was het iets als “Phebenslaan”….)
Vaak kwamen we niet bij Teus Ome en Aantje Taande. Ook daarbij zal onze onkerkelijkheid een rol hebben gespeeld. Het verlaten van de kerkelijke gemeente is mijn pa niet in dank afgenomen, al werd er zelden over gesproken. Zo iets voél je, ook als opgroeiend kind. Toch waren de bejaarde mensen wel hartelijk….
De kinderen en kleinkinderen van het echtpaar Baas-Grimmius, getalsmatig niet over het hoofd te zien, zijn op dit moment ‘anonieme mensen’. Ze hebben voor mij geen herkenbare gezichten. Wie weet duikt er toch nog eens een bekende op…..