Afscheid ijsmeester Siebrand, ijsbaan “Eigen Kracht” Midwolda, pa in leren jas….

Sikkom poar weke leden ston in Dagblad n ploatje van hail wat wotter en n manspersoon mit n rooie jaze en n scheuvelmutse op kop. k Wol al wieder goan noar volgende pagina, t gaait ja aaltied al over “Blaauwe Stad” , dou k dochde: “Dij man kìn ik…!” Eerst mor even t verhoal lezen wat derbie ston. Zee e dat e zo ongeveer op d’iesboane geboren was. Nou ja…. Overdrieven is ook n vak… t Mouk mie wel nijsgiereger. Over wat ploatje ik t heb? Dizze:

Kraandefoto, ploatje van Anne Marie Kamp, dij draait ook al laank mit, komt ja van Winschoter....

Wel dij kirrel is op dat ploatje? Siebrand Boven oet Midwolle! Siebrand is 72, dat zugst der nait aan of. Hai is 39 joar iesmeester west van iesboane van iesverainen “Eigen Kracht” aan Hoofdweg, zowat aan overkaant van d’Ennemabörg.  Zien kop kwam mie bekend veur, mor dat e al zo laank iesmeester west het, nee, dat wos ik nait. “Das gain wonder”, zol mien olle schoulkammeroad Beno Doedens wel zeggen, “haarst ook ja niks mit scheuveln…” En ik mor aal prakkedenken woar dat dij Siebrand dìn wel wonen dee, hai was ja sikkom op iesboane geboren, zee e. Zo as voaker ast om Midwolmer vroagtaikens gaait, huilp Beno mie oet de braand. Stuurde votdoadelk n ploatje van t Boven-hoeske, zoasdat der nou oetzugt, bie zummer en in wintertied.

t Boven-hoeske aan Hoofdweg in Midwolle, bie zummer. Romantisch ploatje! (Foto is van Beno Doedens!)

 

Zulfde hoeske, zulfde fotogroaf: Beno Doedens! Even wieder stoan hoezen woar vrouger Duut wonen dee, en slachter Geert Tolk. Doar woont nou zien zeun Japie...

Nee, ik haar nait zo veul mit scheuveln. Ik heb t wel pebaaierd, mit stevels aan, mor dij verrekte holtjes wollen nait zitten blieven. Mien opa Drijbörg (Hemmo de Groot) woonde dou bie ons, haar omdenken mit mie. Ik kreeg van hom n poar nije Vraise deurlopers “Nooitgedacht”, ik leuf bie Thomas Looyengoa vot. Wer nog niks, meer n circusact as n scheuveldoad…. Beetje liekoet dat ging nog, mor baintje-over. Man, as ain bain veur aander ging, was t ja over… Weer n steern in t ies! t Was mie ook ja veul te kold. Hannen pippern mie aalweg. En je konnen ook nait aal bie Strootman in de keet zitten, geld veur kwast of ranja haar k nait zo voak…. Kieken noar scheuvelwedstrieden dat mog k wel geern! Körte boan, 160 meter (bie manlu) en 140 meter (vraauwen) en priezen van 100 gulden, of 80, in lutje advertenties in Winschoter Kraande! Laangeboan het der ook west, von k ook geweldeg, mit Wim van der Voort en loater lu as Gerben Karstens! (Notoareszeun oet Leiden, dat zeden ze der aaltied bie, hai fietste ook, en haard!)
n Enkeld moal kwam mien pa ook wel aans kieken, nait noar mie, noar wedstrieden! Dikke leren jaze aan, oorwaarmers op, onder pette deur. Scheuveln het hai ook nooit goud kìnd, ik haar t nait van n vrumde. (Mien moeke, dij kon wel scheuveln, mor dij het dat deurgeven aan heur aandere kinder. Dou ik aan bod kwam, was t op….)

Kiek, mien pa, Jan Blaauw, joaren viefteg, begun zesteg. Buusdouk in haand, laag op gezicht... Nee, gain leren jaze, wel dikke klaaier. Dij man doarachter, dij het wel n leren jaze, zo aine haar mien pa ook. Ging e mit noar febriek, noar "Toekomst", swinters.

Een nieuwe DUVEKOATER, tijdschrift voor regionale historie (Historische Vereniging Scheemda)

Er is een nieuwe “Duvekoater”. het halfjaarlijkse tijdschrift voor regionale historie, een uitgave van de Historische Vereniging Scheemda, nummer 48, november 2011. Het is voor geïnteresseerden in de regionale geschiedenis van Scheemda en Omstreken elke keer een regelrecht genot het prachtige magazine te ontvangen. Kijk alleen al naar de omslag met de fraaie afbeelding van het tot in de finesses gerestaureerde huis van Jaap en Alberta Lub aan de Hoofdweg van Midwolda. Het pand dat vermaardheid verwierf en verwerft als “Villa Hermans”, pal naast de Engelse slingertuin en boerderij Hermans.

Het in het oog springende voorplat van de nieuwe DUVEKOATER, november 2011. Afbeelding: Villa Hermans, Hoofdweg Midwolda, beter bekend als Dansk Feriehus Bookingburo.

In het tijdschrift wederom diverse belangwekkende artikelen met foto’s. Zo schreef JPK (= Jan Pieter Koers) bijdragen over Scheemderzwaag, Boerderij Botjes aan de Goldhoorn en de restauratie van de Villa Hermans. Ook besteedt hij aandacht aan de ‘familieregering’ Stheeman, aan de wieg van de gemeente Scheemda. JJG (= Jan J.Groenbroek) gaat o.a. vijftig jaar terug in de tijd (1961), Schmidtman en Hulzebos beschrijven het Tranendal van vroeger en T.Bouman vervolgt Kreiters ronde door Midwolda. (Overigens heeft Midwolda-West-kenner Beno Doedens op het Kreiterverhaal belangwekkende aanvullingen en correcties, wellicht daarvoor een volgende keer ruime aandacht!)
Zo’n tijdschrift moet jezelf in handen houden en regelmatig inkijken! Dus, of lid worden van de Historische Vereniging Gemeente Scheemda (€11,50 per jaar; leden die Duvekoater per post ontvangen, betalen 15 euro per jaar), of een los nummer kopen voor €6,50 (ISSN 1569-3708). Lid worden? Neem contact op met ledenadministrateur D.van der Laan: 0597 593508 of per mail via dirk.vanderlaan@home.nl.

Een foto van een succesploeg van het toen florerende CVSB met o.a. de talentrijke Bekie Zuiderveen en keeper Jan Paap. Maar ook "Poene" en Ko Meijer, de rots in de branding. En een piepjonge Jan Rendering, helaas ook veel te vroeg overleden. Nostalgie... CVSB is gefuseerd met Scheemda; er is nu een zaterdag- en een zondagafdeling, en een gezamenlijke jeugd. (Net als bij v.v.Zuidhorn).

afbeelding uit “Duvekoater” nummer 48, november 2011, blz.28

Zwemmen en zo: GZVW 50 jaar!

memory opener

memory opener

Dat verhoaltje in kraande, zetje leden, mit dij maaihemd, blaauw ook nog, van GZVW 50 joar goud, zette deure van mien onthold woagenwied open. En der kwamen doch herinnerns lös…. Vrumd aigelks, ik bin ja nooit n eerliekse zwemmer west, heb ook gain diploma A, B of wat der nog meer is. Bie reddend zwemmen bin ik aaltied de lul: slachtovver… Ik heb doar al wel voaker over schreven: de nachtmerrie van t schoulzwemmen, van haalf maai tot haalf september, ast wotter teminnent 15 groaden was. Op fietse van Midwolle noar Scheemde, dij grode widde kerel, badmeester De Vries… Zwemmen heb ik leerd op ULO dou James Kastie mien mien gaang goan lait. k Dee zulf dij kuzzentjes om lief en aarms, en trainde, trainde, trainde…. Kwam badmeester der n moal aan: “Goa mor even mit in t daipe, zwem t bad mor  rond, bie kaande blieven!” Dat dee’k! Ging goud, “van nou of in t daipe”, zee De Vries, hai bromde nog wat, heb k nait verstoan.
Nou wazzen wie voak in t zwembad in Eekste, meer oet as in t wotter. Dou mog je nog om t bad hìnlopen, mit klaaier aan, dee niks, ‘was ja goud veur de soosjoale kontakten….’

Soosjoale kontakten, Tineke op nekke...

Soosjoale kontakten, Tineke op nekke...

Mien bruier Hemmo, twij joar older en twinteg moal meer branie, mog ook geern of en tou opvalen. Mit zien kammeroad Henkie (dou al Henk ducht mie…) voak op steeën woar wat te doun was. (Of was der wat te doun, dou zai der wazzen??)

Bruier Hemmo in rubberboot, net echt...

Bruier Hemmo in rubberboot, net echt...

Dokter Kamps het ons dou wat oppord, aktiveerd… En dat belukte wonderwel. Maisten van ons gingen voaker en haarder zwemmen, en mit bale op doeltje gooien…  Wichter en jonges, mor wél?? Hemmo, Henk van Diek, Trijnie Heeres, Siep van Royen, Marijke Schuringa (?), Trijntje Kupers (?), Henny Lindeman (?), Hemmo Kuper (?) Ik zai t spul nog zo aan kaande liggen: oefenplaanken, kuzzentjes, gewichten, zulf moakt…. En dokter Kamps lopt derbie, mit zien spierbundels en energieke kop. Scheemder dail van GZVW, nije zwemverainen in Winschoot. en nou bestaait dij klup al 50 joar!
Kiek mor even op www.gzvw.nl! Ze zitten verlegen om ploatjes oet de geschiedenis van de verainen! Wel het nog foto’s????!!! En ze willen groag dat old leden zok registreren! Kinnen ze heur nijs sturen, as der nijs is. Over de kommende reünie, de verzoamelkomst van old-leden in Sodom. Of over t bouk dat moakt wordt!
’50 joar goud’, nait niks! GZVW, felisitoatsies, en dou der nog mor 50 bie….

Glorierijk MOVV: 50 jaar geleden…

Dik viefteg joar leden, dou ik n kind was omenbie 10 joar, mit schonnen schounen, kepodde knijen, bult op kop…. Dou haar MOVV n prachtploug, n krachtploug! En n veld van niks op t laand van S.P.Meijer, n rooie boer. Koale boudel, wind haar der veul te zeggen. Veld, aine mor, lag n hail ìnne of van Hoofdweg, bie Oadam Timmer laange ree op, t voetbalvolk mos der wat veur over hebben om te genieten van heur laifhebberij. En kerkvolk mocht der gain hinder van hebben, op zundag, aal dat geroup en gereer…. Domie was doch al nait zo goud bie stem en t zingen was ook nait meer wat t west was….
MOVV speulde in rooie shirts en swaarde körde boksems, wit paasde ook ja nait bie dizze maauwenopstreupers, bie dizze kerels. As Geert de Vries aanglieden kwam, vloog gras je om d’oren en Ole Sporrel haar veul weg van n blok beton. Jan Farries en Ellos Kolk kwam je vief moal tegen, Jopie Boer vernaggelde elkenain, zokzulf ook. Doar ston n ploug, in Midwolle, nog aal worden ogen mie groot as k weerom denk aan dij tied, dou Meerland nog beston en gainaine wat in kop kreeg as “Blaauwe Stad”, wotterparredies veur meerverdainers, muggen en aander meleur. Sportpark Niesoordloane was vanzulf n verbetern. Prestoatsies ook, tot in twaide klas van KNVB. Of was t nog hoger? Asmits bekroept mie doch wat “nostalgie”, wìnsk noar dat grootske vleden….

MOVV 1
Bovenste riege v.l.n.r.: grensrechter Tj.Loer, Piet Loer, Jopie Boer, Geert van Ham, Tjaard Aukes, Baby de Vries.
Middelste riege: Hekman, Hendrik van Dijk, Ole Sportel, Ellos Kolk.
Veurste riege: Geert de Vries, Harm v.d.Laan, Jan “Farries” Geertsema.

Foto van vraauw Van Ham, bedaankt!


 

Kweekschoolvoetbal – 1967 (?)

kweekschoolvoetbal

Toegegeven, de kwaliteit van deze prent is matig, maar het afgebeelde uniek! Twee voetbalteams van de Rijkskweekschool Winschoten, die vriendschappelijk tegen elkaar speelden onder arbitraal toezicht van ondergetekende, ook afgebeeld. Plaats van handeling: het sportpark in Bellingwolde, al weet ik ook dat niet 100 % zeker…. Initiatiefnemer ongetwijfeld Roelf Koning (schane genog al oet tied), die zijn naam meermalen eer aan deed in zowel voetbal als politiek, zeker in Sodom en de nabije regio, van Beerte tot Pekel. Uitslag? Waarschijnlijk 1-1, wie het (nog) beter weet, mag het zeggen. Speeljaar 1967 vermoed ik, het jaar waarin we de volledige bevoegdheid haalden (of niet…)
Hogeschoolvoetbal? Nee, die tijd was al voorbij, Klaas Nuninga en Henk Nienhuis maakten elders furore. Toch zaten er prima voetballers tussen: Roelf Koning zelf, Eelco Westervaarder, Luppo Kruizinga en de supersnelle Henk van Dijk…. (Iemand vergeten? Bij voorbaat mijn excuses….) Aangevuld met nuttige balafpakkers, indewegliggers, indebaanvanhetschotslachtoffers….. Harm Kip, Jakob Norder, Jan Willem Rensema (helaas ook al overleden), Tjaard Imbos, Herman Ploeger, Upi van Delden, Geert de Jong, Fré Zandinga, Pathuus, Johnny Roggen….. (Valt me nog niet eens tegen….) In ieder geval een gezellige happening, met supporters en al.
Aanbevolen voor scherpere herinneringen en meer informatie, laat maar weten!