MIDWOLDA: Schoolreisfoto’s O.L.S. Hoofdweg, klas 5 en 6, schooljaar 1954-1955 (3)

Nog twee foto’s van de meerdaagse schoolreis die de gecombineerde 5e en 6e klas van meester Zonderman maakte in het schooljaar 1954-1955. Ik neem aan dat ook deze foto’s, afkomstig van Cor Tinga, gemaakt zijn bij de jeugdherberg “Ockenburg” nabij Loosduinen (regio Den Haag).
CT Schoolreis 1955 02 uitsnede
Wachtend bij de ingang van de jeugdherberg? Anders zouden de koffers en de tassen niet op de foto staan, neem ik aan…. Zittend in het midden mijn 2 jaar oudere broer Hemmo. Links op de koffer Cor Tinga. Verder in die onderste rij o.a. Derk Jan Wiegman en Tonnie Bolhuis. De andere twee herken ik niet, helaas…
De staande groep is nogal chaotisch. Zenuwachtig? Herkenbaar in ieder geval mevr. Zonderman, Gerrit Zonderman, Antjo Baas, Elzo Kuiper (opzij kijkend), Lucy Renken, het hoofd van het hoofd, meester Zonderman….

CT Schoolreis 1955 03
Bij het standbeeld van Willem Frederik, prins van Oranje Nassau. Staat dit beeld in Den Haag? Op de voorgrond Derk Jan Wiegman en mijn broer Hemmo. Daarachter Marietje van Delden en Hilda Waalkens. Links Neeltje Kloosterboer? Akky Struif Bontkes,  Tonnie Bolhuis, Cor Tinga, Rika (?) Dethmers, Jaap van Eerden, Coba Kielman, de buschauffeur…. Verder naar achteren de dames Zonderman en Dethmers, Antjo Baas, Hemmo Kuiper, Gerrit Zonderman, Frekie Zuur…. Tjabring Jager? Henk Kok vlak achter de chauffeur….

Foto’s: Cor Tinga/Hemmo Blaauw

MIDWOLDA: Schoolreisfoto O.L.S. klas 5 en 6, schooljaar 1954-1955, jeugdherberg Loosduinen (2)

Eerst een correctie bij de volgende foto:
CT Schoolreis 1955 01 crop vergr
Een berichtje van Edzo Broesder (Borger, oud-Midwolmer):
Hallo Jan,
De jeugdherberg in Loosduinen heette Ockenburg.

Ja, dat is ook zo, jeugdherberg “Ockenburg”! Hoe ik toch bij zoiets als “Ockhuisen” kwam???! (Ik weet alleen dat er heel wat jaren geleden een voetballer bij het Utrechtse DOS (de kanaries) was die Stan Ockhuisen heette…)
In een oud gidsje van de NJHC (1988) vond ik het volgende:
2014-02-23 23-05-19_3192
Nee, ik weet weinig tot niets van de huidige jeugdherbergen die ‘hostels’ worden genoemd. (Maar dat is via Google snel bij te spijkeren…) Zelf ben ik er nooit geweest. Niet met de OLS-klas van meester Zonderman en ook later niet, individueel. Terwijl ik wel een ‘jeugdherbergverleden’ heb, niet alleen in Scheemda, maar vooral ook in Grou(w). Trektochten (op de fiets) brachten me o.a. naar Emmen, Nijverdal, Kortenhoef, Heemskerk, Putten, Oosterland, Sneek, Roderesch…. Met Gé bracht ik de meest zonnige vakantie ooit door op Terschelling, twee weken zon, verblijf in de jeugdherberg. Op de Rijkskweekschool maakte ik een werkstuk over het verschijnsel ‘jeugdherberg’, o.a. het ontstaan in met name Duitsland. Met de lagere school gingen we het ene jaar naar Arnhem (twee nachten) en het andere naar Broek in Waterland en Schoorl.  Ockenburgh bij Loosduinen niet meer. Te ver weg?

MIDWOLDA: Schoolreisfoto 1955, O.L.S. Hoofdweg 5e en 6e klas, jeugdherberg Loosduinen

Nog een groepsfoto uit het archief” van Cor Tinga, een foto die via mijn broer Hemmo bij mij is beland. Als ik het goed heb berekend, is de foto gemaakt in 1955 toen de gecombineerde 5e en 6e klas een meerdaagse schoolreis maakte onder leiding van het echtpaar Zonderman. Een stop onder meer in de jeugdherberg “Ockhuysen” (?) in Loosduinen, nabij Den Haag. Mijn broer Hemmo zat toen in de 5e klas, er staan dus ook oudere leerlingen op zoals Henk Kok, Elzo Kuiper, Gerrit Zonderman, Lucy Renken, Akky Struif Bontkes……. Ik weet niet wie er toen in de 6e klas zaten, en wie in de 5e… Hemmo moest destijds een jaar “overlopen” zodat we op school een jaar achter elkaar aan kwamen. Hij in de 5e? Ik in de 4e…. (Hoewel er tussen ons twee kalenderjaren zitten qua leeftijd). Nee, ik weet niet van alle afgebeelde leerlingen de namen, maar die komen vast wel te voorschijn…. Hilda Waalkens, ? Dethmers, ? Jager???  Niet de hele groep staat op de foto, Cor Tinga zelf ontbreekt…
CT Schoolreis 1955 01 verkl
De groep is nogal merkwaardig in beeld gebracht, een afwijking naar links, of naar rechts, het is maar net hoe je het bekijkt….
Het kan ook zo:
CT Schoolreis 1955 01 crop vergr
Reacties eventueel naar:
JanBlaauw@hetnet.nl  of per reguliere post naar: Verlengde Oosterweg 33, 9804 RD  Noordhorn. Bij voorbaat dank!

MIDWOLDA: Groepje kinderen, jaren vijftig, westeind

Een fotootje met een groepje kinderen, genomen in het westeinde van Midwolda. Wie staan erop???!
CT Groepje kinderen verkl
Een bijzondere foto, waarop rechtsboven mijn broer Hemmo staat. Hemmo was destijds bevriend met Cor Tinga, wiens ouders een kruidenierszaak hadden in het westen van Midwolda. De winkel staat op de achtergrond, de rechterkant van het dubbele pand. (Links was, als ik me niet vergis, café Kielman).De foto is dus genomen op het terrein van de boerderij tegenover de winkel. Ik weet niet anders dan dat hier de familie De Groot woonde en werkte. Aan de kant van de Lange Zuidwending naast de boerderij was een appelhof. Daar heb ik wel eens appels gejat, als ik terug kwam van de voetbaltraining in Scheemda…. Maar dat was later, eind jaren vijftig, begin jaren zestig.  Op deze foto staat dus mijn twee jaar oudere broer Hemmo, rechts achter. In het midden, achteraan staat de blonde Cor Tinga. Maar wie staan er nog meer op deze foto van plm. 60 jaar geleden?
Eventuele reacties naar: Jan Blaauw, Verlengde Oosterweg 33, 9804 RD  Noordhorn of per mail naar: JanBlaauw@hetnet.nl

EEXTA – zwembad – MULO-periode plm.1960

Voortbordurend op het thema zwembad….. Nog een foto afkomstig uit de ruime collectie van Ben(o) Doedens, oud-klasgenoot op de OLS Midwolda en de MULO Scheemda…. Ook deze foto geeft een fraaie herinnering aan het openluchtbad in Eexta dat in de openingsperiode (half mei-begin september) in de jaren eind vijftig, begin zestig, regelmatig op onze aanwezigheid kon rekenen. Of dat altijd tot vreugde van badmeester De Vries en het beheerdersechtpaar Van der Schuur was? Nou, ik denk dat ze wel eens genoeg hadden van onze af en toe “melige hangerigheid“. Aan de andere kant: Er werd ook regelmatig meegeholpen en iets gekocht, snoep, ijsjes….. Dat helpen was vaak aan het eind van de middag wanneer het bad sloot en de badhokjes en de ruimte ervoor moest worden schoongemaakt.
Onregelmatig gebruikte meneer Smit, de gymleraar van de MULO (“James Kastie”….), het zwembad voor een les lichamelijke oefening.  Dat was niet altijd naar de zin van alle leerlingen. Bij de meisjes die niet veel zin in een duik hadden, waren opvallend veel ongesteld, de jongens moesten een andere smoes verzinnen… Al waren er ook wel scholieren bij, die zo’n schoolzwemles op prijs stelden. Ik moet er wel bij zeggen dat ik zelf uiteindelijk via het MULO-schoolzwemmen de zwemvaardigheid onder (en boven…) de knie kreeg. Toen hadden zowel badmeester De Vries en meneer Smit de moed al enigszins opgegeven… De gymleraar had nieuwere ideeën en begon bij leerlingen zonder diploma met zwemkussentjes om de armen en om het middel. Ik hoefde niet mee te doen, mocht op eigen initiatief bepalen of ik zoiets wilde. Ik heb het eerst eens aangezien en ben later, toen niemand mij in de gaten leek te hebben, zelf begonnen te oefenen, met die “dingen” aangegord. Het werd een succes, ineens lukte de schoolslag en maakte ik vorderingen. Meneer Smit (en ook badmeester De Vries) hadden me wel degelijk in de smiezen gehad en op een zeker moment, ik zie het nog voor me, zie ik badmeester De Vries op mij afkomen. (Ik was altijd een beetje bang voor die man….) Met zijn vingertje riep hij me bij zich, ik moest mee naar het diepe bad. Hij liet me “afzwemmen”, inclusief een sprong vanaf de middelste springplank. Geslaagd! Ik mocht vanaf dat moment “in het diepe”….. Een geweldige zwemmer ben ik nooit geworden, maar ook later heb ik er nog wel plezier aan beleefd. (O.a. in het destijds nieuwe zwembad in Zuidhorn, “De Dobbe”, maar dat’s een ander verhaal). Ook door dokter Kamps van de zwemclub, die zich later aansloot bij G.Z.V.W. Vooral het oefenen voor waterpolo was favoriet. Geen groter genoegen dat het doeltje klaarzetten op de lange zijde van het diepe bad en dan wat ‘pielen’ met de bal!
O ja, ik had het over een foto:
2012-11-17 22-38-43_1598 verkl
Prachtig tijdsbeeld! Rechts Beno Doedens, links Bertus Meijer, uit Oostwold. De (verplichte) schooltassen pontificaal in beeld, want er moest wel worden geleerd. En gelezen blijkbaar…. (“Oogst” van Stijn Streuvels? “Orpheus in de dessa” van Augusta de Wit? ) Zo te zien is het een dikker boek…. Kan ook een leerboek zijn natuurlijk, of een boek uit de serie “Bob Evers” geschreven door Willy van der Heide…..
Rechts op de achtergrond het “kikkerbad”, om te spelen met zand en water…. Voor de kleintjes…. (Een van de zeldzame plaatsen waar we destijds graag “klein” waren….) Achter Bertus en Beno het kinderbad, ondiep, kwam het water als kind tot je middel, achteraan. Daarachter het diepe 50-meterbad, waar we in de rechterhoek wel eens polo oefenden. Niet als het druk was in het kikkerbad, want dan was de kans te groot dat de bal een kinderhoofdje raakte. Het zwembad was trouwens nog veel groter. Buiten beeld links het dieper wordende 1e bad, daarnaast aan de zuidkant het 2e bad, waarin je al niet meer kon staan en waarin badmeester De Vries de zwemlessen gaf met de beruchte hengel. En het grote 3e bad ernaast, het echt diepe bad, alleen voor gediplomeerden, en later dus ook voor mij (al had ik officieel geen zwemdiploma….) (JB)