MIDWOLDA: Brief van pa Blaauw aan B. en W. , anno 1951

Theo Kiewiet diepte tot mijn grote verrassing een brief op uit het archief van de voormalige gemeente Midwolda. De brief is geschreven door mijn pa

2012-10-07 18-57-58_1314 crop
(Jan Blaauw, 1904-1977), mede namens meerdere bewoners van de Stichtslaan, en gaat over maatregelen om de aansluiting van de Stichtslaan op de Schortinghuislaan te verbeteren. Datering: 1951. Gezien de aantekening linksboven heeft het College destijds heel vlot aan de directeur Gemeentewerken, de heer Ubels, om een ‘rapport’ gevraagd.  Dat is er ook gekomen, tot twee keer toe. Ook daarvan heb ik afschriften, maar daarmee moet ik nog even aan de slag, want het typewerk van destijds is niet echt goed leesbaar bewaard gebleven….
2014-12-03 18-27-07_3914 verkl
Voor alle duidelijkheid: Ik heb er door enig knip- en plakwerk één brief van gemaakt, het oorspronkelijke schrijven bestond uit twee velletjes. Ik heb geen enkele herinnering aan dit feit(je), noch aan de brief, noch aan het van de weg raken van dokter Magendans…. Toen was ik zes jaar en zijn deze zaken vast niet met ons, jongste kinderen, besproken…. De laatste twee regels lijken niet erg logisch aan te sluiten op de voorgaande inhoud, maar dat kan ook aan de omstandigheid liggen dat brieven schrijven nou niet bepaald dagelijks werk van mijn pa was.
In ieder geval is het onderwerp wel serieus genomen door het toenmalige College. Het afvoeren van mest en het aanvoeren van turf was toen, anno 1951, nog belangrijk genoeg.
Binnenkort het vervolg op deze brief met de rapporten van de heer Ubels!

PS. De foto van mijn aardappels schillende vader stamt uit een latere periode, toen het gezin Blaauw aan de Niesoordlaan 59 woonde. We waren in 1953 verhuisd van de woningbouw naar de Niesoordlaan.

MIDWOLDA: 3e groepsfoto Buurtvereniging ‘Westeind’ (van Theo Kiewiet)

Al bijna vergeten dat ik van Theo Kiewiet (Midwolmer en Midwolda-kenner) een aanvullende foto kreeg betreffende de Buurtvereniging “Westeind”. (De eerdere twee kreeg ik via oud-Midwolmer Edzo Meerman):
ThK reisver westeind (2 verkl
De buurtvereniging “Westeind” is blijkbaar regelmatig ‘uit’ geweest en op de kiek gekomen. Deze lijkt me van de drie getoonde de meest actuele. Ik herken wel wat mensen: Annema, Kiewiet, Koers…. Maar een kenner van Midwolda West ben ik (van de andere dorpskant…) natuurlijk niet. Wie helpt met de namen van de afgebeelde personen? Reacties graag naar JanBlaauw@hetnet.nl, of naar de Verlengde Oosterweg 33, 9804 RD  Noordhorn per reguliere post. Hierbij een genummerd exemplaar, wordt het noteren van de namen wat geordender…
ThK reisver westeind (2) ! vergr gen bew.

MIDWOLDA: Nog eens Paasviering met stokbrood en kampvuur… In 1972!

Een vervolg op het knipsel dat in het inmiddels ‘beroemde’ mapje van moeke Blaauw zat. Wie het hele knipsel nog eens wil zien, moet maar even terugbladeren. Het gaat nu vooral om de tweede foto, de Paasviering in 1972 met stokbrood en kampvuur:
2014-11-23 16-23-35_3888 verkl
De eerste reactie kwam al vlot van Theo Kiewiet (eind oktober):
Reactie:
Een artikel uit de Winschoter Courant.Dit stokbrood bakken werd georganiseerd door Open Jeugdwerk Midwolda (o.a. Albertha Drenth zat hier in het bestuur) op een terrein aan de Niesoordlaan dat naast het voetbalveld lag. Dit terrein werd gebruikt door de gemeente als een soort vuilstortplaats voor o.a. groenafval, takken e.d.  De woning op de achtergrond is Niesoordlaan 103a en hier woonden Tjarko Landman en Anna Hut met hun negen kinderen. Van de kinderen op de foto herken ik alleen de jongen in het midden met een licht gekleurd jasje en streepjestrui. Dit is Eric Ebbekink.

Later kwam er ook een uitvoerige reactie van Alberta Lub-Drenth:
Reactie:
Geweldig dat je moeder deze krantenartikelen bewaarde. Ik herinner met dit evenement nog goed. Het was inderdaad een van de eerste evenementen die het Open Jeugdwerk in Midwolda organiseerde. Het opbouwwerk, gevestigd in de Ennemaborg, startte deze organisatie. Jaap Hilman, wonende aan de Groeveweg in het Meerland, was de man die een en ander met veel enthousiasme in goede banen leidde. De plek was inderdaad achteraan op de Niesoordlaan waar nu de parkeerplaats bij het voetbalveld is. Enkele vrijwilligers, van het eerste uur,  die meewerkten waren o.a., Wil Grote, Jannie Annema, Ina Wever ( destijds onderwijzeres aan de openbare lagere school in Midwolda) en Hendrik Hassing ( hobby pottenbakker). Na dit evenement volgden nog heel veel leuke dingen en werd de schare van vrijwilligers uitgebreid. Enkele namen die me zo even te binnenschieten: Adolf Adam, Hillie Siemons-Hagedoorn, Jantje Imminga- Helweg, Bea Hassing-Drenth, Do Lustig, Hennie Siemons, Janet Glas,  Alie Reininga-L  andman,  Menkie van der Goot, Harm en Jacob van der Wal, Cees den Breeijen. Er was altijd een vaste kern die bij werd gestaan door veel dorpelingen die per evenement gingen helpen.
Het bijzondere van dit Jeugdwerk was inderdaad dat mensen van allerlei gezindten op een zeer prettige wijze met elkaar samenwerkten en ook kinderen van alle gezindten en standen meededen. Dat was eigenlijk wel revolutionair voor een dorp als Midwolda. Een hele leuke tijd met hele leuke contacten. Nu is de verzuiling in Midwolda grotendeels verdwenen en is het heel normaal dat men met elkaar samenwerkt.

Enkele dagen geleden kreeg ik via de mailbox een enthousiaste reactie van Bienke Kolk-Boer die zelf op de foto blijkt te staan:
Hallo Jan,
Het even n beetje tied tussen zeten, mor  ik keek op dien site en zag doar de kraanteknipsel van moeke Blaauw. Loat ik heul eerlek weden  ik kon der wel op stoan en as ik goud noar dat jonkje rechts doar kiek..is dat een zeun van Haarmke en Arie Schrik en den mout t Arie weden of Freddy….  En dij wichtertjes doar op boekebakke…: Kon Mieneke wezen, n dochter van Haarmke .. en ik kon der wel noast  zitten! Dij kraanteknipsel mouten wie ook nog aargens hebben! En zal die mor even vertellen, dat was volgens mie van open jeugdwaark … Aal kiender van oet dörp konnen doar noar tou ..En dat was tegenover Kootje Landman zien hoes …Het leste hoeske  veur de bochte noar MOVV-veld! In de joaren 70 speulden wie doar.hutten baauwen .. Kermis was doar en dat was op stok graauwlaand schuuns tegenover Landman zien hoeske.. Der wazzen sleufkes in de grond, doar lagen kooltjes vuur in ….. Doar mozzen we onze stokje boven holden woar we t brooddeeg omtou draaid en kneed haren ..Pa Jopie of bruier Harrie gingen mit mie mit .. Mainste tied zakte dij olle bezzemstok int vuur mit as gevolg dat stoetje onder aaske zat of zwaart verbraand was. Dien lutje aarmke der muide van wer…. Pa ging wel even kieken of hai goar was, of bruier, en den kon ik der mor op verdocht wezen den haar hai hom al veur de helft veroverd en veur zien lutje zuske bleef nait veul meer over .. En t klopt ook dat der noa dij tied poaskevuur was ….. Loater in de zeuventeger joaren wörn t parkeerploatsen  .. veur MOVV.. Dou kwam doar n kermisattractie te stoan. Jammer… Mooie tied! Ik ging aaltied op mien lutje fietske stiekem mien bruier Harrie noa. Dij was in zien bungeljoaren  .. en dij zat nait te wachten op zien lutje zuske  .. Hai verroadde mie den ook en zee t tegen moeke Leentje .. “Bienke was ook heulemoal achter op loane ..!!!!” terwijl moeke mie nog zo indizzeld haar dat ik mor tot Meulman zien hoes mog en nait wieder…. Mor ja dat dee je den ook soamen mit joen buurwichtje ..In dij tied gingen aal dij jonges dij in bungeljoaren  wazzen, doar noar tou.. Zo ook mien bruier mit mien buurjonges Arie, Freddy,  jong van  Appie Sporrel, ‘Spinne’  en de gebroeders Landman  en nog meer kameroaden …  Tja, en den kiek ik ook zo noar mien kapseltje mit hoar….. Zo gauw as ik weer van dat kromme hoar kreeg, den mos ik weer noar Kooistroa dij kapperszoak haar op Bakker Ufkes zien stee. Oh wat n verdrait, kwam schere der weer in, ik huil gain ponnie over .. t Was net of hai t mit n bloumpot rond knipt  haar … “Zo”, zee t ol mens, “hest weer schier …!” Mor dou Bienke in bungeljoarn kwam .. volgde ik mien aigen kop en was inmiddels veraanderd van kapper. Dat haar ik wel veurnander kregen … Toun wer t laank en mit krullen! Joa dou haar moeke Leentje spiet dat ze mie elke keer n bloumpotkop  knippen loaten haar… As ik dou zee: “Ik loat er oaf knippen!” wast nait best …  En zee d’ol heer:  “Hest ja mien golven in hoar ..” Mooie herinnerns Jan, op Nijsiesoord!
Groeten van Bienke
2014-11-23 16-24-13_3889 verkl

Theo, Alberta en Bienke, heel erg bedankt voor de reacties!

MIDWOLDA: Drie jongedames, direct na de oorlog… WIE ZIJN ZIJ???!

Een foto met drie meisjes uit de jaren veertig, jonge meiden, jongedames…..:
2014-06-22 15-19-39_3401 VERKL
De voorspelbare vraag: WIE ZIJN ZIJ??! Ik zal een handje helpen. Rechts staat mijn zus Gepke! (Gepke de Vries-Blaauw, wonend in de “Peelerhof” in Assen, weduwe van Fré de Vries, die in 2012 overleed) Ze is geboren in januari 1931, aan de hand daarvan is ongeveer in te schatten wanneer deze foto is gemaakt. In ieder geval op een moment dat ik er nog geen weet van had. Als ik al was geboren (juli 1945), dan lag ik beslist nog in de luiers…. (Luiers? Ja, die zullen er toen toch ook wel zijn geweest… Waarschijnlijk geen wegwerpluiers o.i.d. Degelijke luiers. die lang mee gingen. Veelvuldig werden uitgekookt in de wasaker. En dan wapperend aan de lijn? Of op het bleekveld?)
Wie weet wie de beide andere meiden/jongedames zijn??!
Reacties naar JanBlaauw@hetnet.nl. Telefonisch kan ook: 0594 503095 Bij voorbaat dank!

MIDWOLDA: Jan Blaauw junior met meccano, huiskamer Niesoordlaan 59

De enige foto die in de envelop van moeke zat, die met de krantenknipsels, was de volgende:
2014-10-14 20-53-48_3730 verkl
Een jeugdfoto van mezelf, gemaakt, neem ik aan, door mijn zwager Fré de Vries. Deze kiek behoorde tot een serie waarop ook broer Hemmo en zus Gepke zijn te zien. Waarom alleen deze verdwaalde tussen de krantenknipsels….. Nee, niet direct omdat moeke een zwak voor mij had, dat was in die jaren niet zo. Hemmo was meer haar favoriet en dat wist ze niet altijd te verbloemen. Hij had in die jaren meer van haar karakter: Durven, lef tonen, op de voorgrond treden, kattenkwaad uithalen… En goed kunnen gymnastieken! (Dat kon ik in ieder geval niét….) Later bleef er ook weer niet zo veel van die voorkeur over, nadat er diverse problemen en moeilijkheden de revue waren gepasseerd. (Die vuile was hang ik niet buiten, elk huis heeft zijn kruis en meestal wel meer dan een…)
Op de foto zit ik bij de grote uittrektafel in de huiskamer, aan de oostkant, de achterkamer. De overgordijnen gesloten, het zal in de donkere, koude periode van het jaar zijn geweest. In december, de cadeaumaand?  Tweede helft jaren vijftig? Meccano, voor ons magisch speelgoed, toen er nog geen sprake was van LEGO of Playmobil…. Een blokkendoos en Meccano, wat kon je daar prachtige dingen van maken, meer nog: Avonturen mee beleven! Vooral als je de gelegenheid kreeg er in je eentje mee te spelen. Meestal moesten we dit speelgoed delen, kregen we het gezamenlijk. (Hemmo was 2 jaar ouder…) Soms ging het goed, maar vaak ontstonden er toch ‘wrijvingen in de sociale kindersfeer’ waarbij ik als jongste meestal het onderspit dolf. Hier had ik blijkbaar even het rijk alleen. Of was het louter voor de foto?
Zo’n zwart wit foto heeft karakter. En je ziet hierop niet mijn rood haar, al was dat haar eigenlijk niet rood, meer bruin… Ja, ik ben wel eens voor ‘rooie’ uitgescholden en dat vond ik in die kinderjaren niet plezierig. Later verzachtte een leraar op de ULO de pijn door te vertellen dat rood haar in Angelsaksische landen de populariteit bevorderde! (Maar ja, ik woonde niet in Wales of Ierland…) Of het mijn zelfvertrouwen ernstig heeft ondermijnd? Het heeft wel mijn jeugdleven lang een rol gespeeld en geen positieve…. Dat heeft echter ook met je karakter te maken, met je sociale status en met wellicht nog veel meer factoren. Later verdween dit negatieve aspect, kreeg de naam ‘rooie’ een heel andere invulling. (En nu heb ik niet zo veel hoofdhaar meer dat bovendien neigt naar zilvergrijs…)
Spelen bij de grote tafel, of er onder…. Later zat je te leren bij de grote tafel, want boven op je kamer was geen verwarming (en geen radio…) Hoe oud ik hier ben? Elf, twaalf jaar? Gek is dat, ik kan vaak moeilijk mijn eigen leeftijd schatten…. De trui heeft mijn moeder gebreid, op de breimachine, dat weet ik nog wel. Moeke breide altijd veel, maar kreeg op den duur last van reuma. Pijnlijk dikke handen, polsen… Pa kwam toen met een breimachine aanzetten. (Na ‘zeuren’ van moeke?) Vaak werd verzekeringsagent Harm Pomp gepolst, die was wat wereldwijzer, kwam ‘overal’…. Om uit de kosten te komen, breide moeke op de machine ook een tijd lang voor anderen, zoals de familie Feiken(s) aan het begin van d’Oosterd, naast de boerderij van Toren. (Later Bos als ik me niet vergis…) Om de een of andere reden kwam hier ook weer vrij abrupt een eind aan, en die reden is mij niet bekend. Probleemsituaties werden toen nog niet met de jongere kinderen besproken. (JB)