MIDWOLDA: 2 x Mensiena Blaauw, van ’t veen…

 

Familiekunde…. Als je een keer geproefd hebt, smaakt het al gauw naar meer. Vooral als insiders als Gerda Boven en Beno Doedens inzage (en inzicht!) geven in de “wetten van de jungle, die genealogie heet….”
Dit ter inleiding…
Er is een Mensiena Blaauw van Gerda Boven, en er is een Mensiena Blaauw, laten we maar zeggen van mijzelf…. Eerst dacht ik dat het maar om één persoon ging en dat de verschijning van twéé te wijten was aan spraakverwarring, of aan dwaalwegen in de familiegeschiedenis…
Gerda Boven? In Midwolda geboren, begin jaren zestig, op de boerenplaats van Van Anken aan de Hoofdweg, maar opgegroeid in Scheemda aan de Zwaagsterweg. Nu al geruime tijd ‘Stadjer’. Zij schreef me tijden geleden al eens over de foto’s die mijn broer Hemmo maakte van de brand in de boerderij van Van Anken; nog niet zo lang geleden mailde ze over ‘haar Mensiena Blaauw’, en of ik wellicht van haar ‘afstamde’… (Gerda ‘doet ook aan genealogie’…) Dat is slechts zijdelings zo, dat afstammen.
Mensiena Blaauw (1) is dus de overgrootmoeder van Gerda Boven. Deze Mensiena is een dochter van Derk Blaauw en Hindriktje Molema. Zij trouwde op 26-jarige leeftijd met Pieter Harmannus Koster, toen 28, weduwnaar (van Trijntje Huiner). Bij dit huwelijk wordt een dochter (Hindrikje, geboren in 1899) gewettigd. Deze Hindrikje is de grootmoeder van Gerda Boven. Hindrikje Koster trouwde namelijk op 4 januari 1924 met Hindrik Ouderkerk. Zij gingen wonen op ’t veen, later Zwarte Weg 4. Daar hebben ze tot het najaar van 1971 gewoond!
Maar hoe zit het dan met Mensiena Blaauw (2)??! Terug naar Derk Blaauw en Hindriktje Molema….(Zij hebben het huis aan de Zwarte Weg gebouwd). Dit paar had meer kinderen. Niet alleen Mensiena (1), maar ook bijvoorbeeld zoon Ties. Deze Ties Blaauw trouwde met Hendrikje Kloppenburg. Mensiena (2) was een dochter van deze Ties Blaauw en Hendrikje Kloppenburg, geboren op 25 augustus 1866. Mensiena (2) trouwde met Geert Koning (geb.02-05-1865 in Oostwold). Deze Geert Koning is overleden op 1 januari 1950 in Midwolda, 84 jaar oud. Geert Koning en zijn Mensiena (2) kregen 5 kinderen, van wie Lammert de tweede was (geboren op 9 januari 1894). Deze Lammert Koning is later getrouwd met Hilje Nijboer en woonde verder achteraan op ’t veen, als keuterboer, dichtbij de weg naar Meerland. (Nu geen land meer…)

En de verbinding met mij, Jan Blaauw (geb.22-07-1945)?? Wel, Ties Blaauw en Hendrikje Kloppenburg, de ouders van Mensiena (2), hadden ook een zoon Hindrik. Deze Hindrik trouwde later met Jantje Baas, zij werden mijn grootouders van vaders kant. (Zie eerdere blogs)….

Is het te volgen????! Twee Mensiena’s dus, nummer 1 was een tante van nummer 2….. (En nummer 2 dus een nichtje van nummer 1….)
Het merkwaardige, voor mij, is dat ik bij beiden een zelfde adres heb: Zwarte Weg 4!  Hebben ze daar dan allebei gewoond???

1969-05-13 (2 verkl)
Lammert Koning, de zoon van Geert Koning en Mensiena (2) Blaauw, hier in de deuropening van het huis van zijn dochter Siny die met Tiddo Luppens was getrouwd. Op de achtergrond Hilje Nijboer, de vrouw van Lammert. Bij Lammert (een neef van mijn vader) en Hilje op ’t veen haalde ik een tijd lang twee flessen verse koeienmelk.
Beno Doedens, die toen met zijn ouders naast Tiddo en Siny Luppens woonde, schreef mij later:

“Maak van de Burgemeester Dijkhuislaan de Burgemeester Dijkhuisstraat en het is helemaal goed. Op 17 woonden Tiddo en Siny. Wij op 19. Laatste huis, nog steeds. Op 15 woonden Jan Boven en Hilly Kingma. Verder nog Jan Blik en zijn ouders, ook aan de oneven kant. Aan de even kant Tammo Delger en Jantje Schrik. Geert Adam heeft er ook gewoond. En voor ons woonde op nummer 19 Ties Koek, de oudste zoon van de klokkengieter, broer van onze klasgenoot Rudy, toen gemeente-ambtenaar, later burgemeester o.a. van Winschoten en Rheden.”

Beno maakte de foto (jaren zestig) van Lammert Koning, net als een serie andere kiekjes. HIj kwam de negatieven van toen onlangs tegen en drukte ze opnieuw af met behulp van een negatievenscanner, iets bewerkt met het fotoprogramma van ACDSee.

1 reactie op “MIDWOLDA: 2 x Mensiena Blaauw, van ’t veen…

  1. Verander het geboortejaar van Geert Koning, niet 1965 maar 1865, interessant stukje trouwens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *