MIDWOLDA: Reacties gemeente op brief pa Blaauw december 1951/januari 1952

Als vervolg op de brief die mijn pa 63 jaar geleden schreef aan het College van B. en W. van de gemeente Midwolda, hier twee reacties van de heer Ubels, hoofd Gemeentewerken, in zijn rapportages aan het College. De eerste reactie is van 19 december 1951:
ThK Brief pa 04 bew verkl
Hoewel ik hier ‘maar’ tot mijn achtste woonde en toen verhuisde naar de Niesoordlaan 59, staat de situatie me nog helder voor de geest. Of beter gezegd: Eigenlijk niét zoals het hier beschreven wordt. Opvallend is de woningaanduiding E53 (die ik mij herinner!) en het gebruik van de benamingen “woningbouwlaan” en “zijpad“. Dat betekent (volgens mij) dat op dat moment nog geen sprake was van de nieuwe straatnamen Schortinghuislaan en Stichtingslaan (nu heb ik ’t goed geschreven…) en ook niet van de nieuwe huisnummering, in ons geval 11. (Of was het 13???)
Er is blijkbaar nog weer contact geweest met mijn pa, want begin januari 1952 volgt er een tweede rapportje van de heer Ubels in de richting van het College:
ThK Brief pa 05 bew verkl
Op 13 februari 1952 heeft B. en W. met de aanpassingen ingestemd en opdracht gegeven tot uitvoering. Toen zal de Stichtingslaan of het “zijpad” de bredere laan (half verhard) zijn geworden die ik mij herinner en waarop we veel speelden, o.a. balletje trappen met Derkie de Boer. De brede dam die wij zelf hadden van achtererf naar zijpad herinner ik me wel, maar niet de palen die zouden worden geplaatst om auto’s te verhinderen op onze dam te keren…..
Persoonlijk getinte historie, belangwekkend! (Voor mij tenminste wel…)
Met dank aan Theo Kiewiet!

2 reacties op “MIDWOLDA: Reacties gemeente op brief pa Blaauw december 1951/januari 1952

 1. Volgens mij zijn op 31 december 1951 straatnamen ingevoerd in Midwolda en Oostwold en zijn de wijkletters (A, B, C, etc.) vervallen.
  Op mijn persoonskaart staat deze datum als datum van wijziging van mijn woonadres keurig volgens voorschrift in vak 21 en 22.

  MIDWOLDA C 5
  vernum31dec51 M Hoofdweg 30.

 2. Het was de geest van de tijd. In onze provincie waren wijkletters en huisnummers tot de vijftiger in landelijke gemeenten vrij normaal. De stad Groningen en enkele andere wat meer stedelijke gemeenten als Winschoten, Appingedam, Veendam en Delfzijl om maar een paar te noemen hadden straatnamen, soms al heel lang maar soms ook waren ze niet zo lang voor de oorlog ingevoerd. In de vijftiger jaren begonnen de plattelandsgemeenten hun wegen en straten namen te geven en de woningen daaraan huisnummers te geven. Soms bleef in zeer landelijk gebied een wijkletter met nummer bestaan zoals in de gemeente Termunten bij enkele verspreid niet aan een weg of straat gelegen boerderij. In Nieuwe Pekela liet men de wijkletters en huisnummers intact en voegde er straatnamen aan toe. Men maakte daarbij twee grote fouten. 1. Men liet eenzelfde straatnaam doorlopen in een opvolgend wijklettergebied. 2. Men liet de nummering langs het Pekelder Hoofddiep ongemoeid. Die nummering liep van beneden Pekel naar boven, stak aan het eind van het wijklettergebied het diep over en liep dan verder van boven naar beneden Pekel. Toen de wijkletters werden ingevoerd eindige een wijk vaak bij een plek waar men de Pekel A kon oversteken. In de loop der jaren vervielen bruggen, werden dammen gebouwd en weer verwijderd en was er in de negentiger jaren helemaal geen enkel verband meer tussen het einde van een wijk gebied en de overgangen over het diep.
  Ook had men bebouwing aan zijstraten en lanen gewoon meegenummerd en toen deze aparte namen en huisnummers kregen vielen er grote gaten in de aansluitende nummering langs het diep. Daar zouden wij later nog heel veel last van krijgen. Mijn collega en ik hadden een plan opgesteld voor vernummering maar dat werd uiteindelijk door zwaar lobbyen van een actiegroep met de naam “Hou het A,B,C in stand” aangevoerd door een lokale huisarts door de gemeenteraad afgeschoten. Als gevolg daarvan staat Nieuwe Pekela nu vol met verwijsbordjes onder de straatnaamborden.
  (Boven Pekela is de kant van Stadskanaal, beneden de grens met Oude Pekela, dus de stroom van de Pekel A volgend.)

  Wat Midwolda betreft: het raadsbeluit uit 1951 zal vast nog wel in het gemeente-archief te bewonderen zijn. Ik heb hier zelf het betrefende besluit van de gemeente Oude Pekela uit de vijftiger jaren waarbij de straatnaamindeling is ingevoerd die nu nog grotendeels bestaat. Aan de straatnaamgeving in Oude Pekela heb ik tussen 1970 en 2000 met enkele voorstellen aan B&W bijgedragen. Flessingsterrein (bij de Jachthaven), Anne Frankstraat, Abraham Toncmanstraat, Achterlangs, Noordkante, de Kwekerij etc. zijn van mij. Nee, de Veemstede waar ik woon is niet van mij, die is van mijn chef.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *