MIDWOLDA: Open Monumentendag 2013 – Foto Beno Doedens: “Midwolmers, mor wel dit aalmoal binnen???!

Nog even terugkomen op een van de foto’s die oud-Midwolmer Ben(o) Doedens maakte op zaterdag 14 september jongstleden, Open Monumentendag, bij zijn bezoek aan boerderij Hermans Dijkstra. Wacht, ik laat eerst nog even de foto zien:

Midwolmers, mor wel dit aalmoal binnen???!!!

Midwolmers, mor wel dit aalmoal binnen???!!!

Er kwam een heel snelle reactie van Theo Kiewiet:
“Man mit bokkewoagen is Harry van der Wal! Op de andere foto staan: ???, Dick Otter (schoonzoon van Arend Meijer), Hemmo Meijer en Harm Jan Gremmer.”
Drie van de vier dus bekend, alleen voor de eerste (vanaf links) staan vraagtekens.
Via Beno Doedens kreeg ik een aanvulling van Alberta Lub-Drenth:
“De man als cowboy verkleed herken ik niet, maar daarnaast staat Dik Otter, getrouwd met Carin Meijer, dochter van gemeente-ambtenaar Arend Meijer. Dan Emmo Meijer afkomstig uit Scheemda. Zijn zus is getrouwd met Gerrie Gremmer – zoon van Seikina
Gremmer en Geert Gremmer die heel lang “Op Diek”  gewoond hebben. Geert zorgde ervoor dat de boerderij op Diek van Doeko Dijkstra op rolletjes liep.  Daarnaast heb je Harm Jan Gremmer – zoon van Seiko Gremmer en Anne Meerman.  Anne Meerman, ik geloof 94 jaar, leeft nog en is nog heel helder.  Seiko was een broer van Geert Gremmer.  (..)  De Gremmers woonden in Scheemdermeer, maar eerst hebben ze ook aan de Hoofdweg gewoond in de buurt van Vrouw Edens, in een breed oud huis, waar ook de oude Boneschanker heeft gewoond en ik geloof ook Vrouw Eltje Boas.”
Alberta geeft aan dat ze ook op deze momenten haar moeder node mist. Die wist veel van haar dorp Midwolda en zijn inwoners. Alberta kon dan bij haar even checken of een en ander klopte….
Beno heeft trouwens nog iets meer uitgezocht over de familie Gremmer. Hij vond gegevens over de “stamvader” die waarschijnlijk als “hannekemaaier” naar Oost-Groningen is gekomen, al of niet op doorreis, en daar is ‘blijven hangen’, de vrouw van zijn leven vond:

Hindrik Stoffers Gremmer is geboren in 1753 in Schötmar, Bad Salzuflen Dld. Hindrik is overleden op 16-05-1806 in Midwolda, 52 of 53 jaar oud. Hindrik trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 15-05-1782 in Midwolda met Elizabeth Jurjens, 24 jaar oud, nadat zij op 20-04-1782 in Midwolda in ondertrouw zijn gegaan. Elizabeth is geboren in Midwolda, dochter van Jurrien PETERS en Stijntje AAPKES. Zij is gedoopt op 11-09-1757 in Midwolda. Elizabeth is overleden in 1838 in Midwolda, 80 of 81 jaar oud.

Blijft de vraag: Wie is de man helemaal links op de foto?

 

MIDWOLDA: Open Monumentendag 2013 – Indrukken, in woord en beeld, van Beno Doedens (Oud-Midwolmer)

Zaterdag 14 september 2013 was het Open Monumentendag. In vele plaatsen, ook in onze eigen provincie Groningen, was er “iets” te doen. De weersomstandigheden waren niet bepaald om over te juichen, al knapte het ’s middags tenminste nog wat op. In Noordhorn, mijn eigen woonplaats, ging het deze keer louter om jaarlijks terugkerende evenementen: Kerken open, molen “Fortuna” open, rommelmarkt van de Hervormde Kerk achter “De Wegwijzer” aan de Oosterweg. Nee, deze keer niet de gedachte gehad af te reizen (per openbaar vervoer, we hebben al sinds 2006 geen auto meer….) naar mijn geboorteplaats Midwolda.
Oud-klasgenoot Beno Doedens had die gedachte wel en zette haar om in daden. Samen met zijn vrouw Jannie, zoon Erwin en diens partner Esther togen ze van Oude Pekela naar Midwolda. Daar ze allemaal muziekliefhebbers zijn, was het niet zo verwonderlijk dat het viertal begon bij de Hervormde Kerk aan de Hoofdweg. En in die kerk ging het hen met name om het orgel…:
BD Orgel Midwolda 14092013 verkl
Beno:
“Eerst noar Hervormde kerke. Nou is kerk zulf nait zoveul biezunders, moar der staait n schitterend meziekinstrument in. En Ludolf Heikens (zeun van Feiko) is n oetmuntende organist. Wie hebben n poar schitterende meziekstokken heurd, o.a. van Mendelssohn. Aiglieks mout ik voaker noar concerten op t örgel, boetengewoon dat zuks wat in Midwolle staait. Ludolf vertelde dat van de 33 registers van t örgel der nog 32 in dezelfde stoat binnen as bie de oplevern van t örgel in 1772. Ook de maiste piepen binnen nog origineel, allain wat olle holten piepen mozzen vervangen worden bie de restauroatsie. Moar mit t örgel is verder nait rommeld zoas zo voak bie aandere
örgels, woar achterainvolgende restauratoren nait loaten konden om n stokje
van heur aigen kunde in n örgel te leggen. In Midwolle is dat nooit gebeurd.
Dou t örgel baauwd is, was men riek. Bewoner van Ennemoabörgh en Börgmeester van
Stad Wiardus Siccama en rieke zielvest van Termunterziel Tonnis Ebels konden
heur riekdom zain loaten mit zo’n örgel.
Wie stonnen noast organist en konden g
oud heuren hou t geluud oet t grote hoofdwaark en oet t rugpositief kwam. t Rugpositief is t klaaine örgeltje wat lös veur t hoofdwaark staait. Organist zit der tussenin, mit rogge noar t lutje örgeltje, doarom rugpositief. In kerk kinst t verschil nait heuren, moar as t noast t örgel staaist, hest compleet stereo.
BD L Heikens orgel Midw 14092013 verkl
Ludolf Heikens als organist in de Hervormde Kerk van Midwolda

“Noa de kerke binnen we weer in auto stapt en noar boerderij Hermans Dijkstra reden. Wer ik bie de loane (Reinste Abdenaweg) tegenholden deur Bé Joager. Dij was doar verkeersregeloar en kwam mie vertellen dat ik tegen ainrichtenverkeer inree. Nooit n bord zain dou wie eerst vanoet t Westenne noar kerk reden. Mor ik kon auto kwiet op t grasveldje woar t stee van Jan Paanjer (= Jan van der Molen, JB)  stoan het, dus dat was gauw oplöst en wie wazzen dicht bie boerderij. Bie Bé ston ook zien overbuurman Siebrand Boven, zeun van Marten en Aale Boven dij int hoeske bie de iesboane woond hebben. De Siebrand dij leste winter in kraande ston. Dus dat wer eerst even bieproaten. Jannie en de kinder wazzen al deurlopen noar boerderij en ik der moar achteraan.
Achter boerderij kwam ik n
man mit een bokkewoagen tegen en onder t foto’s moaken kwam Alberta Drenth der aanlopen. En zo is dizze foto ontstoan:

Links 'man van de bokkewoagen', rechts Alberta Lub-Drenth, incognito

Links ‘man van de bokkewoagen’, rechts Alberta Lub-Drenth, incognito

Moar ik mos toch moar achter kinder aan, want dij wazzen al kloar mit
bezichtegen van de boerderij en alles wat er op olle dele aalmoal te koop
aanboden wer. Boerderij veraandert nait natuurlek, moar wat er op Open
Monumentendag aalmoal organiseerd wordt, wordt dunkt mie elk joar beter en mit
meer varioatie.

Midwolmers, mor wel dit aalmoal binnen???!!!

Midwolmers, mor wel dit aalmoal binnen???!!!

“Tegen n uur of vieve binnen we vertrokken noar Termunten. Vis was prima, dus wie hebben lekker zitten smikkeln. Tegen 7 uur binnen we verder trokken. Noar Wirdum. Dat ligt in gemainte Loppersum, poar kilometer noordelijk van de N360. Bie weg noar Eekwerdraai rechtsoaf en t eerste dörp wast tegenkomst is Wirdum. In t Dörpshoes was der n optreden van Martin Korthuis en zien band. En Jannie heur zeun Erwin het mit zien Deventer kameroad singer/songwriter Martin van de Vrugt   http://www.martinvandevrugt.nl/  (en kiek ains bie de video’s)
de jongste CD van Martin Korthuis “Geluk” opnomen.  http://www.martinkorthuis.nl/foto/ Mapje: 24/25 maart 2012 Opname sessie studio Hans van Dongen Rouveen Fotografie: Klaas Huisman & Albert Bartelds.

Martin Korthuis en Martin van de Vrugt

Martin Korthuis en Martin van de Vrugt

 En dan is het kringetje rond…. (Beno bedankt!)
Martin Korthuis, voormalig Schiermonnikoger, woont tegenwoordig in…Zuidhorn! Bovendien hebben we al enkele keren vakantie gevierd in zijn huisje op Schier. Een aanrader!

Foto’s en Grunneger teksten: Beno Doedens (Oude Pekela)