MIDWOLDA: Open Monumentendag 2013 – Indrukken, in woord en beeld, van Beno Doedens (Oud-Midwolmer)

Zaterdag 14 september 2013 was het Open Monumentendag. In vele plaatsen, ook in onze eigen provincie Groningen, was er “iets” te doen. De weersomstandigheden waren niet bepaald om over te juichen, al knapte het ’s middags tenminste nog wat op. In Noordhorn, mijn eigen woonplaats, ging het deze keer louter om jaarlijks terugkerende evenementen: Kerken open, molen “Fortuna” open, rommelmarkt van de Hervormde Kerk achter “De Wegwijzer” aan de Oosterweg. Nee, deze keer niet de gedachte gehad af te reizen (per openbaar vervoer, we hebben al sinds 2006 geen auto meer….) naar mijn geboorteplaats Midwolda.
Oud-klasgenoot Beno Doedens had die gedachte wel en zette haar om in daden. Samen met zijn vrouw Jannie, zoon Erwin en diens partner Esther togen ze van Oude Pekela naar Midwolda. Daar ze allemaal muziekliefhebbers zijn, was het niet zo verwonderlijk dat het viertal begon bij de Hervormde Kerk aan de Hoofdweg. En in die kerk ging het hen met name om het orgel…:
BD Orgel Midwolda 14092013 verkl
Beno:
“Eerst noar Hervormde kerke. Nou is kerk zulf nait zoveul biezunders, moar der staait n schitterend meziekinstrument in. En Ludolf Heikens (zeun van Feiko) is n oetmuntende organist. Wie hebben n poar schitterende meziekstokken heurd, o.a. van Mendelssohn. Aiglieks mout ik voaker noar concerten op t örgel, boetengewoon dat zuks wat in Midwolle staait. Ludolf vertelde dat van de 33 registers van t örgel der nog 32 in dezelfde stoat binnen as bie de oplevern van t örgel in 1772. Ook de maiste piepen binnen nog origineel, allain wat olle holten piepen mozzen vervangen worden bie de restauroatsie. Moar mit t örgel is verder nait rommeld zoas zo voak bie aandere
örgels, woar achterainvolgende restauratoren nait loaten konden om n stokje
van heur aigen kunde in n örgel te leggen. In Midwolle is dat nooit gebeurd.
Dou t örgel baauwd is, was men riek. Bewoner van Ennemoabörgh en Börgmeester van
Stad Wiardus Siccama en rieke zielvest van Termunterziel Tonnis Ebels konden
heur riekdom zain loaten mit zo’n örgel.
Wie stonnen noast organist en konden g
oud heuren hou t geluud oet t grote hoofdwaark en oet t rugpositief kwam. t Rugpositief is t klaaine örgeltje wat lös veur t hoofdwaark staait. Organist zit der tussenin, mit rogge noar t lutje örgeltje, doarom rugpositief. In kerk kinst t verschil nait heuren, moar as t noast t örgel staaist, hest compleet stereo.
BD L Heikens orgel Midw 14092013 verkl
Ludolf Heikens als organist in de Hervormde Kerk van Midwolda

“Noa de kerke binnen we weer in auto stapt en noar boerderij Hermans Dijkstra reden. Wer ik bie de loane (Reinste Abdenaweg) tegenholden deur Bé Joager. Dij was doar verkeersregeloar en kwam mie vertellen dat ik tegen ainrichtenverkeer inree. Nooit n bord zain dou wie eerst vanoet t Westenne noar kerk reden. Mor ik kon auto kwiet op t grasveldje woar t stee van Jan Paanjer (= Jan van der Molen, JB)  stoan het, dus dat was gauw oplöst en wie wazzen dicht bie boerderij. Bie Bé ston ook zien overbuurman Siebrand Boven, zeun van Marten en Aale Boven dij int hoeske bie de iesboane woond hebben. De Siebrand dij leste winter in kraande ston. Dus dat wer eerst even bieproaten. Jannie en de kinder wazzen al deurlopen noar boerderij en ik der moar achteraan.
Achter boerderij kwam ik n
man mit een bokkewoagen tegen en onder t foto’s moaken kwam Alberta Drenth der aanlopen. En zo is dizze foto ontstoan:

Links 'man van de bokkewoagen', rechts Alberta Lub-Drenth, incognito

Links ‘man van de bokkewoagen’, rechts Alberta Lub-Drenth, incognito

Moar ik mos toch moar achter kinder aan, want dij wazzen al kloar mit
bezichtegen van de boerderij en alles wat er op olle dele aalmoal te koop
aanboden wer. Boerderij veraandert nait natuurlek, moar wat er op Open
Monumentendag aalmoal organiseerd wordt, wordt dunkt mie elk joar beter en mit
meer varioatie.

Midwolmers, mor wel dit aalmoal binnen???!!!

Midwolmers, mor wel dit aalmoal binnen???!!!

“Tegen n uur of vieve binnen we vertrokken noar Termunten. Vis was prima, dus wie hebben lekker zitten smikkeln. Tegen 7 uur binnen we verder trokken. Noar Wirdum. Dat ligt in gemainte Loppersum, poar kilometer noordelijk van de N360. Bie weg noar Eekwerdraai rechtsoaf en t eerste dörp wast tegenkomst is Wirdum. In t Dörpshoes was der n optreden van Martin Korthuis en zien band. En Jannie heur zeun Erwin het mit zien Deventer kameroad singer/songwriter Martin van de Vrugt   http://www.martinvandevrugt.nl/  (en kiek ains bie de video’s)
de jongste CD van Martin Korthuis “Geluk” opnomen.  http://www.martinkorthuis.nl/foto/ Mapje: 24/25 maart 2012 Opname sessie studio Hans van Dongen Rouveen Fotografie: Klaas Huisman & Albert Bartelds.

Martin Korthuis en Martin van de Vrugt

Martin Korthuis en Martin van de Vrugt

 En dan is het kringetje rond…. (Beno bedankt!)
Martin Korthuis, voormalig Schiermonnikoger, woont tegenwoordig in…Zuidhorn! Bovendien hebben we al enkele keren vakantie gevierd in zijn huisje op Schier. Een aanrader!

Foto’s en Grunneger teksten: Beno Doedens (Oude Pekela)