SCHEEMDA: In memoriam ‘Meneer Hoek’, oud-leraar ULO Eexta (5, slot)

Hierbij (voorlopig?) de laatste van vijf bijdragen naar aanleiding van het overlijden van ‘Meneer Hoek’, oud-leraar aan de ULO Scheemda (Kanaalweg, Eextra).
Een reactie op woensdag 20 november jongstleden van Harm Maathuis, een van de oud-leerlingen die altijd een ‘klik’ hadden met meneer Hoek. (Harm kwam van Nieuw Scheemda, ook zijn oudere broer Willem doorliep de Eexter ULO):
“Met meneer  en mevrouw Hoek had ik een speciale band. Ik kreeg van meneer Hoek tussendoor bijles in de Franse taal en in wiskunde. Ik bleef regelmatig over en at een broodje bij hen thuis. Mijn huiswerk bij meneer Hoek was altijd af. Het huiswerk voor andere leraren bleef wel eens liggen….. Het was ook een fantastische leraar, niet alleen voor mij, maar ik denk voor de meeste leerlingen.
Bij het organiseren van de V.U.S.-feesten hielp meneer Hoek mee, zoals bijvoorbeeld met de toneelstukken. Bij hen thuis werd de kleding gemaakt, zoals je ziet op de foto, waar mevrouw Hoek het gewaad van het spook van Cambridge Castle aan het passen is.
VUS uitvoering 03

Na mijn schooltijd kwam ik nog regelmatig bij de familie Hoek thuis. Ik heb hen zelfs een paar keer weggebracht op vakantie. Daarna is het contact wat verwaterd. De laatste keer dat ik bij hen ben geweest, was in ongeveer 2001.
Ik ben dus ook heel erg dankbaar voor alle steun en hulp die ik in mijn jeugdjaren heb gekregen van meneer en mevrouw Hoek!”
Aldus Harm Maathuis. (Harm, bedankt!)
Mulo school Scheemda 02
De examenklas 4 waarin Harm Maathuis (tweede van rechts, staand) zat. Op deze foto geen meneer Hoek, wel rechts de heer Imminga (waarschijnlijk in dat jaar debuterend als leraar op de ULO in Eexta) en links directeur en docent, de heer Broekema.
VUS uitvoering verkl
De Vereniging ULO Scheemda, kortweg VUS, had een eigen bestuur, dat vergaderde in de jeugdherberg “Esbörg”. De “Esbörg” was in die jaren in toenemende mate een ‘clubhuis’ voor velen. (Het klinkt wellicht overdreven, maar het is het niet: De “Esbörg” is voor mij een van de belangrijkste plekken in mijn ontwikkeling geweest!)
Op de foto, die gemaakt is door meneer Hoek, zitten van links naar rechts, de heer en mevrouw Van Gerven (jeugdherbergouders, later opgevolgd door Gerrit en Binie Kuipers), Bert Bos (zwager van meneer Hoek), Hemmo Kuiper, Harm Maathuis. De vier andere bestuursleden zijn van links naar rechts: Janneke Oosting (van het café aan de Diepswal), Tineke Alles, JanB en Dina Arbeider. Ja, ik zat destijds ook in het bestuur…. Al zijn de herinneringen wat dit bestuur betreft erg vaag, goed dat deze foto bewaard is gebleven…..
Van Beno Doedens kreeg ik een andere, door meneer Hoek gemaakte foto (bij school) toegestuurd:
ULOklasmetHemmo verkl
Een prachtige kiek, al krijg ik hem niet helemaal scherp…. (Ik denk dat ik hem jaren geleden ook al eens heb laten zien…) Op de voorgrond mijn broer Hemmo als een soort James Dean-type naast Janneke Oosting (met zonnebril). Aaltjo van der Holt houdt een hand voor zijn oog (vanwege de zon?), rechts naast hem Bertus Meijer en Fenno Perdok.
Op de tweede rij: Een naar beneden kijkende Willem Maathuis, Antje Wol, Jan Rendering, ???,  Teupie van Dijk, Beno Doedens en Koeno de Wal.
Achteraan Lambert Pomp, Rob Nanuru, Hemmo Kuiper, ???, Nettie Kuipers, Greetje Pomp.
Wat deze foto ook boeiend maakt, is het beeld van Scheemda aan de andere kant van het kanaal. Er is veel veranderd in de voorbije vijftig jaar….

De heer Hoek, gefotografeerd in een lokaal van de ULO aan de Kanaalweg te Eexta (vermoed ik...)

De heer Hoek, gefotografeerd in een lokaal van de ULO aan de Kanaalweg te Eexta (vermoed ik…)

In memoriam ‘meneer Hoek’, een handvol blogs als eresaluut!

SCHEEMDA: In memoriam ‘Meneer Hoek’, oud-leraar ULO Eexta (4)

Op 16 november jongstleden kreeg ik een uitvoerig bericht van Rikus Niewold, degene die mij ook als eerste in kennis stelde van het overlijden van ‘Meneer Hoek’. Rikus zit op de eerder getoonde klassenfoto, links onderaan, vooraan. Helaas zit er een beschadiging, net boven zijn mond, zodat het lijkt alsof er een pleister op zijn gelaat is geplakt… Misschien is er een zelfde foto, maar dan zonder beschadiging….
Mulo school Scheemda 03
Rikus zijn opmerkingen vormen de voornaamste inhoud van deze 4e aflevering “In memoriam meneer Hoek”.

Hallo Jan,
Op jouw vraag of ik nog oude herinneringen kan opdiepen uit de periode met meneer Hoek, schieten mij enkele trefwoorden te binnen als buitenschoolse activiteiten, betrokkenheid en zijn manier van lesgeven.
Bij de buitenschoolse activiteiten begin ik met het noemen van de voorbereidingen op de jaarlijkse feestavond van de Mulo.  Meneer Hoek wist zonder moeite de leerlingen te enthousiasmeren voor allerlei onderdelen van de feestavond zoals bijvoorbeeld de decorbouw.  Onder zijn leiding werd een heus decor uit triplex gezaagd, in elkaar gezet en geverfd. Dat gebeurde allemaal in de kelders van de Jeugdherberg (waar anders….). We waren hier weken zoet mee en het was nog leerzaam ook. Ook herinner ik mij dat hij een cursus Italiaans volgde. In die tijd was Rocco Granata populair met het liedje “Marina”. Meneer Hoek zag kans om dat liedje in het Italiaans over te brengen op de klas. Nog steeds kan ik mij de Italiaanse tekst herinneren.
Marina, Marina ,Marina
Ti voglio al piu presto sposar (2x)
O mia bella mora
No non mi lasciare
Non mi devi rovinare
Oh, no,no, no, no, no

Vraag mij niet wat dat allemaal betekent, maar de klanken heb ik onthouden.  En dat heeft ook te maken met het enthousiasme van meneer Hoek om gezamenlijk iets te doen voor het jaarfeest.
Het kenmerkende van zijn manier van lesgeven was dat hij er altijd voor zorgde dat zijn lessen begrijpelijk waren voor de hele klas. Desnoods kwam je bij hem thuis om alles nog eens te verduidelijken. Als hij zag dat je vorderingen maakte, stemde hem dat zichtbaar tot tevredenheid.
Ook wil ik enkele voorbeelden geven van zijn p
ersoonlijke betrokkenheid.
a)      Toen Reny (Irenus) Nieland uit mijn klas naar Appelscha moest om te herstellen van tbc, was meneer Hoek degene die de contacten onderhield. Hij reisde op persoonlijke titel naar Appelscha om Reny te bezoeken. Uiteraard met een zak vol verhaaltjes en groeten van de medeleerlingen. Het gevolg was dat, toen Reny weer thuis kwam, wij met de hele klas op de fiets naar Nieuw-Scheemda zijn gereden om Reny te bezoeken. Reny heeft toen op zijn gitaar het liedje My Bonny is over the Ocean gezongen. Op zich niets bijzonders, maar toch is dat bij mij blijven hangen. Misschien tekent dat mede de sfeer die Meneer Hoek in de klas had gecreëerd .
b)      Iets wat mijzelf betreft….. In 1962 zat ik in het 2e gedeelte van mijn examenjaar. Mijn vader werd ernstig ziek. Samen met mijn moeder verzorgde ik mijn vader. Een zware klus voor een jongen van 16 jaar. Wel heb ik geprobeerd mij enigszins op het examen voor te bereiden. Gelukkig kreeg ik daarbij hulp van Harry Franken. De dag dat ik examen moest doen in de Lutkenieuwstraat in Groningen naderde met forse schreden. Tot mijn grote schrik bleek dat gepland op de dag na de begrafenis van mijn vader. De vader van Harry Franken heeft geprobeerd uitstel voor mij te krijgen, maar dat mislukte in eerste instantie. De directeur van onze school was niet bereid zijn medewerking hieraan te geven. Met de hulp van meneer Hoek is dat op de een of andere manier wel gelukt (overigens heb ik dit verhaal pas veel later te horen gekregen). Wie stond mij op te wachten nadat ik met mijn diploma uit “Het Tehuis” kwam, jawel meneer Hoek! Dat was voor mij een heel emotioneel moment. Later toen ik een beetje op aarde terugkeerde, drong een en ander steeds meer tot me door….”

Geen wonder dat Rikus sterke herinneringen heeft aan ‘meneer Hoek’ en direct reageerde na het lezen van het overlijdensbericht! Nog even deel van de klassenfoto, nu met Rikus onderaan zonder gezichtsbeschadiging….
Hoek crop
Bovenaan in het midden meneer Hoek. Rechtsboven Reny Nieland uit Nieuw-Scheemda, gezond en wel de beste tafeltennisser die er op de ULO rondliep….

Slot volgt…