SCHEEMDA: Clubblad TIME OUT van de A. S. C. S. ….. Anno 1967!

Mijn eega was weer eens een kartonnen map aan het leegruimen (Een activiteit waarin ze veel meer bedreven is dan ik…):
“Heb je hier nog wat aan?”
Ze gaf me drie exemplaren van een (door mij) al lang vergeten clubblad: TIME OUT!  Het clubblad van
de Algemene Sportclub Scheemda die zich ‘slechts’ bezig hield met volleybal, althans zo herinner ik het me.
Geweldig, hoe kom je hieraan??!”
“Wie wat bewaart, heeft wat….” (Ook in spreekwoorden en gezegden is ze mijn overtreffende trap, net mijn moeke…)
2014-12-18 16-52-09_3989 verkl
Ja, ik was en ik ben een clubbladenfan, van een vroeg uur. Niet alleen redactielid van de Winschoter kweekschoolkrant “KWEEKGEKWAAK“, ook schrijver van diverse ‘fantastische’ bijdragen aan het clubblad van de v.v. Scheemda, de “Geel-Zwarte”. Helaas is er door miscommunicatie binnen onze familie niets van bewaard gebleven, zonde! Door middel van vele schoolkranten (in Zuid- en Noordhorn) en clubbladen van de v.v. Zuidhorn heb ik mijn schrijfdrang ruim baan kunnen geven, zelfs een heel klein beetje professioneel aangevuld met artikelen voor het weekblad de  Leekster Courant….Een oceaan gevuld met letters, nee, niet altijd parels voor de zwijnen…
Terug naar TIME OUT, april 1967. Tot mijn verrassing zat Gé (van Dijk), mijn echtgenote, ook in de redactie en verwoordde ze wat er tijdens de dameswedstrijden was voorgevallen. Winst tegen S.S.S. 1, maar duidelijk verlies tegen de pingpongende dames van Bato 3 uit Sodom…
Voorzitter destijds was Ger Kuipers (bekend van de jeugdherberg “Esbörg”) en hij maakte ook deel uit van de redactie, schreef in elk nummer de rubriek “Van de voorzitter”:
“Het wordt hoog tijd dat men zich bij sport gaat bezinnen op dat wat de wetenschap leert over persoonlijkheidsvorming, gedragsbeïnvloeding en meer van zulke zaken. Daar behoeft niemand voor terug te deinzen, want het gaat hier om zaken die allemaal in goed en voor iedereen verstaanbaar Nederlands duidelijk zijn te maken en die ons niet alleen tot betere sportmensen kunnen maken, maar ook tot wat bewuster levende mensen!”
Een lange zin, die laatste, maar wel duidelijk Nederlands en zo tegen de Kerst geschikt om te worden herhaald. Ook al was het toen ‘nog maar’ april 1967!
Hans Vinkers (ook histoloog….) was het derde redactielid en hij zorgde vooral voor alternatieve bijdragen zoals het verhaal SAMEN UIT SAMEN THUIS. Beetje navrant, niet bepaald volleybal bevorderend, maar wel leuk om te lezen (Nee, toen was er nog geen  Facebook…)
Het vierde redactielid was Poul Annema die later in de sportjournalistiek een prominente plaats ging innemen, vooral door zijn journalistiek sportproza voor de dagbladen TROUW en de VOLKSKRANT. Toen, in 1967, had Poul daar nog geen weet van, maar het idee van een clubblad voor A. S. C. S.  was vast en zeker vooral van hem afkomstig.
De kosten? Die werden zoals gebruikelijk bestreden uit de pot “Advertenties” (op de gedrukte binnenkanten en achterpagina van voor en achterkant; de inhoud van het blad werd ‘gewoon’ gestencild). Voorbeeld van zo’n achterpagina met illustere ondernemingsnamen van zo’n 47 jaar geleden:
2014-12-18 17-02-53_3990 verkl
Ja, de rente was toen aanmerkelijk hoger dan nu…..
Wat er van het clubblad is geworden? Hoeveel nummers er zijn verschenen? Ik weet het niet. Zelf heb ik er drie voor me liggen, waarvan twee dezelfde, van ??? 1966… (Helaas staat er geen verschijningsmoment gemeld). Het derde nummer is, zoals ik zei, van april 1967.
Heeft iemand meer nummers? Of weet iemand meer informatie? Herinneringen? Ik hou me aanbevolen! (JanBlaauw@hetnet.nl, of Verlengde Oosterweg 33, 9804 RD  Noordhorn. Tel.: 0594 503095)