Midwolda: Nog eens: De (vernieuwde) woningbouw, Blaauw’s Loane

Theo Kiewiet stuurde me in februari 2013 een krantenknipsel met een foto van een gedeelte van de toenmalige woningbouw. Met de vraag: “Weet je waar dit is?” Ik kwam er eerlijk gezegd toen niet helemaal uit, al daagde me er wel iets…. Theo kwam later zelf met de oplossing, maar eerst nog eens de bewuste (kranten)foto:

Deel van de (vernieuwde) woningbouw in Midwolda

De latere reactie van Theo Kiewiet met de oplossing:
“Eerst even over het krantenknipsel. Ik kan mij best voorstellen dat je het krantenknipsel niet thuis kunt brengen. De fotograaf stond op de Hoethslaan. In jouw beleving was er tussen de Hoethslaan en de Woningbouwlaan nog geen verbindingsweg. Die is er later gekomen en staat dus wel op het knipsel.
Het woningbouwhuis rechts was dus de woning Woningbouwlaan 15 en 17 (Opoe Westerman en Landman) en verderop de woning Woningbouwlaan 19 en 21 (Harm Boer (Snoater) en Albert de Boer).

Dat vermoeden had ik intussen ook al, het kon gewoon niet anders. Die nieuwe weg op de voorgrond zette me inderdaad op het verkeerde been, maar ook de alleenstaande woningen rechts aan de zuidkant van het oost-west-lopende stuk van de woningbaauwloane. Ik herinner me daar het huis van de familie Knip tegenover Boer en De Boer. Dichter naar de andere woningbouwhuizen toe stond ook een alleenstaand huis, ik weet niet meer wie daar woonde. Op deze foto staat er nog een tussen en is een deel van de wonigbouw al gesloopt, waaronder de huizen van Tjaard Loer en de familie Noor. Voor de goede orde, de situatie is verleden tijd!! (Tijden veranderen, maar de herinneringen houden daarmee niet altijd gelijke tred….)
Over de familie Boer gesproken, Harm “Snoater” en zijn Imke (Kuipers) en beide kinderen Jopie en Trijntje. Inmiddels heb ik een flink aantal berichten en foto’s gekregen van Bienke Kolk-Boer (Oostwold), de dochter van Jopie Boer. Ik kom daar nog uitgebreid op terug. Harm Boer kende ik als “Haarm Krudoorn”, zijn vrouw Imke was een zuster van de bekende Kuipers-broers uit Scheemda: Elzo (die als veteraan op het MOVV-voetbalveld overleed: Jan, de muziekman; Jurjen, Ko, Japie, Trienko. Niemand vergeten?)

Harm Boer en Imke Boer-Kuipers met kleinzoon

Krantenfoto: archief Theo Kiewiet
Foto oma, opa, kleinzoon Boer: familie-album Bienke Kolk-Boer (Oostwold)