MIDWOLDA: Reacties gemeente op brief pa Blaauw december 1951/januari 1952

Als vervolg op de brief die mijn pa 63 jaar geleden schreef aan het College van B. en W. van de gemeente Midwolda, hier twee reacties van de heer Ubels, hoofd Gemeentewerken, in zijn rapportages aan het College. De eerste reactie is van 19 december 1951:
ThK Brief pa 04 bew verkl
Hoewel ik hier ‘maar’ tot mijn achtste woonde en toen verhuisde naar de Niesoordlaan 59, staat de situatie me nog helder voor de geest. Of beter gezegd: Eigenlijk niét zoals het hier beschreven wordt. Opvallend is de woningaanduiding E53 (die ik mij herinner!) en het gebruik van de benamingen “woningbouwlaan” en “zijpad“. Dat betekent (volgens mij) dat op dat moment nog geen sprake was van de nieuwe straatnamen Schortinghuislaan en Stichtingslaan (nu heb ik ’t goed geschreven…) en ook niet van de nieuwe huisnummering, in ons geval 11. (Of was het 13???)
Er is blijkbaar nog weer contact geweest met mijn pa, want begin januari 1952 volgt er een tweede rapportje van de heer Ubels in de richting van het College:
ThK Brief pa 05 bew verkl
Op 13 februari 1952 heeft B. en W. met de aanpassingen ingestemd en opdracht gegeven tot uitvoering. Toen zal de Stichtingslaan of het “zijpad” de bredere laan (half verhard) zijn geworden die ik mij herinner en waarop we veel speelden, o.a. balletje trappen met Derkie de Boer. De brede dam die wij zelf hadden van achtererf naar zijpad herinner ik me wel, maar niet de palen die zouden worden geplaatst om auto’s te verhinderen op onze dam te keren…..
Persoonlijk getinte historie, belangwekkend! (Voor mij tenminste wel…)
Met dank aan Theo Kiewiet!