EEXTA – zwembad – MULO-periode plm.1960

Voortbordurend op het thema zwembad….. Nog een foto afkomstig uit de ruime collectie van Ben(o) Doedens, oud-klasgenoot op de OLS Midwolda en de MULO Scheemda…. Ook deze foto geeft een fraaie herinnering aan het openluchtbad in Eexta dat in de openingsperiode (half mei-begin september) in de jaren eind vijftig, begin zestig, regelmatig op onze aanwezigheid kon rekenen. Of dat altijd tot vreugde van badmeester De Vries en het beheerdersechtpaar Van der Schuur was? Nou, ik denk dat ze wel eens genoeg hadden van onze af en toe “melige hangerigheid“. Aan de andere kant: Er werd ook regelmatig meegeholpen en iets gekocht, snoep, ijsjes….. Dat helpen was vaak aan het eind van de middag wanneer het bad sloot en de badhokjes en de ruimte ervoor moest worden schoongemaakt.
Onregelmatig gebruikte meneer Smit, de gymleraar van de MULO (“James Kastie”….), het zwembad voor een les lichamelijke oefening.  Dat was niet altijd naar de zin van alle leerlingen. Bij de meisjes die niet veel zin in een duik hadden, waren opvallend veel ongesteld, de jongens moesten een andere smoes verzinnen… Al waren er ook wel scholieren bij, die zo’n schoolzwemles op prijs stelden. Ik moet er wel bij zeggen dat ik zelf uiteindelijk via het MULO-schoolzwemmen de zwemvaardigheid onder (en boven…) de knie kreeg. Toen hadden zowel badmeester De Vries en meneer Smit de moed al enigszins opgegeven… De gymleraar had nieuwere ideeën en begon bij leerlingen zonder diploma met zwemkussentjes om de armen en om het middel. Ik hoefde niet mee te doen, mocht op eigen initiatief bepalen of ik zoiets wilde. Ik heb het eerst eens aangezien en ben later, toen niemand mij in de gaten leek te hebben, zelf begonnen te oefenen, met die “dingen” aangegord. Het werd een succes, ineens lukte de schoolslag en maakte ik vorderingen. Meneer Smit (en ook badmeester De Vries) hadden me wel degelijk in de smiezen gehad en op een zeker moment, ik zie het nog voor me, zie ik badmeester De Vries op mij afkomen. (Ik was altijd een beetje bang voor die man….) Met zijn vingertje riep hij me bij zich, ik moest mee naar het diepe bad. Hij liet me “afzwemmen”, inclusief een sprong vanaf de middelste springplank. Geslaagd! Ik mocht vanaf dat moment “in het diepe”….. Een geweldige zwemmer ben ik nooit geworden, maar ook later heb ik er nog wel plezier aan beleefd. (O.a. in het destijds nieuwe zwembad in Zuidhorn, “De Dobbe”, maar dat’s een ander verhaal). Ook door dokter Kamps van de zwemclub, die zich later aansloot bij G.Z.V.W. Vooral het oefenen voor waterpolo was favoriet. Geen groter genoegen dat het doeltje klaarzetten op de lange zijde van het diepe bad en dan wat ‘pielen’ met de bal!
O ja, ik had het over een foto:
2012-11-17 22-38-43_1598 verkl
Prachtig tijdsbeeld! Rechts Beno Doedens, links Bertus Meijer, uit Oostwold. De (verplichte) schooltassen pontificaal in beeld, want er moest wel worden geleerd. En gelezen blijkbaar…. (“Oogst” van Stijn Streuvels? “Orpheus in de dessa” van Augusta de Wit? ) Zo te zien is het een dikker boek…. Kan ook een leerboek zijn natuurlijk, of een boek uit de serie “Bob Evers” geschreven door Willy van der Heide…..
Rechts op de achtergrond het “kikkerbad”, om te spelen met zand en water…. Voor de kleintjes…. (Een van de zeldzame plaatsen waar we destijds graag “klein” waren….) Achter Bertus en Beno het kinderbad, ondiep, kwam het water als kind tot je middel, achteraan. Daarachter het diepe 50-meterbad, waar we in de rechterhoek wel eens polo oefenden. Niet als het druk was in het kikkerbad, want dan was de kans te groot dat de bal een kinderhoofdje raakte. Het zwembad was trouwens nog veel groter. Buiten beeld links het dieper wordende 1e bad, daarnaast aan de zuidkant het 2e bad, waarin je al niet meer kon staan en waarin badmeester De Vries de zwemlessen gaf met de beruchte hengel. En het grote 3e bad ernaast, het echt diepe bad, alleen voor gediplomeerden, en later dus ook voor mij (al had ik officieel geen zwemdiploma….) (JB)